dengamleskole

Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for

Efteråret 2017

tilmelding kan bl.a. ske via FUBH's hjemmeside:

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland.aspx

Oversigt:

Onsdag 13.September: Stefan Zweig's "Verden af i går" I

Onsdag 20.September: Stefan Zweig's "Verden af i går" II

Onsdag 27.September: Stefan Zweig's "Verden af i går" III

Tirsdag den 24. Oktober: Grundtvig - en fortsættelse af religionen

Lørdag den 28.Oktober:: Reformation, modreformation og sækulariseringen

Lørdag den 28.Oktober: Reformationen i de danske kalkmalerier

Tirsdag den 7.November: Kirkegårds opgør med Luther

Tirsdag den 14.November: Luther i moderne udgave hos biskop Martinsen og i vækkelserne

Tirsdag den 21.November: Jakob Knudsens Luther-romaner og tidehverv

Onsdag den 22.November: Christian IV.

Lørdag den 25.November: Nyt om vikingeborgen Trelleborg

Lørdag den 25.November: Haithabu/Hedeby - Nordens første vikingeby

Tirsdag den 28.November: Luthertolkningen hos professorerne Løgstrup og Hal Koch

Onsdag den 29.November: Den russiske revolution 1917

Tirsdag den 12.December: "Operaelskeren" af Klaus Rifbjerg

Onsdag den 13.December: "Nøleren" af Klaus Rifbjerg

 

foredragsserie

Verden af i går:

3 foredrag om Stefan Zweigs roman "Verden af i går - en europæers erindringer"

v/lektor, cand. mag. Bitten Vecht

zweig1Stefan Zweigs berømte erindringsbog "Verden af i går" blev udgivet efter hans selvmord i Brasilien i 1942. zweig2
Som jøde var Zweig på flugt fra nazismen, efter at Hitler havde indlemmet hans fædreland Østrig i Nazi-Tyskland i 1938.
Bogen har som undertitel "En europæers erindringer" og beskriver i Zweigs smukke sprog verden før 1. Verdenskrig, præget af sikkerhed, skønhed og glæde, set fra forfatterens udsigtspunkt i det dannede borgerskab i Wien. På alle måder syntes det kun at gå fremad: tekniske, so-ciale og medicinske fremskridt pegede mod en lys fremtid for alle samfundsklasser.
Med den politiske udvikling i mellemkrigstiden og med nazismen synes for pacifisten og humanisten Zweig dog alle centrale værdier at være gået tabt, og sorgen over dette fører til hans sørgelige endeligt.
Bogen er et memento også til verden af i dag, hvor man som læser af dette storslåede tidsdokument genkender mere, end man måske ønsker.
Alle tre foredrag drejer sig om denne bog, der har undertitlen ”En europæers Erindringer”. Bogens tyske titel er ”Die Welt von Gestern”.

Onsdag den 13. September kl. 16.30 til 18.15,

Onsdag den 20. September kl. 16.30 til 18.15

og Onsdag den 27. September kl. 16.30 til 18.15

[tilbage til oversigten]

 

Tilmelding: Senest den 2. December til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891, eller på

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-die-welt-von-gestern.aspx

Pris: 180 kr.

tilbage til oversigten

 

I Kærlighedens og Venskabets Voldleander

foredragsserie v/mag.art. Frantz Leander Hansen

Første gang behandles "Operaelskeren" og anden gang "Nøleren", men begge gange foretages sammenligninger mellem de to romaner.

Tirsdag den 12. december kl.15.15 -17.00 i lokale 111 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Operaelskeren

Nøleren (2012) er meget interessant at sammenligne med Rifbjerg-klassikeren Operaelskeren (1966), hvori en professor indleder et forhold til en sangerinde og dermed sætter sin venskabskreds og sit ægteskab på spil. Man kan ligefrem kalde Operaelskeren for et forlæg for Nøleren

Onsdag den 13. december kl.15.15 -17.00 i lokale 111 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Nøleren

Klaus Rifbjerg har med Nøleren skrevet en forrygende roman, hvori kærligheden behandles i form af et meget varmt, venskabeligt forhold mellem to mænd, en litteraturprofessor og en kunstmaler, der har kendt hinanden fra barnsben. Da venskabet ryger, opstår der et stort behov for forklaring, men det viser sig meget vanskeligt og risikabelt at dække dette behov.

Tilmelding: Senest den 2. December til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891, eller på

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-i-kaerlighedens-og-venskabets-vold.aspx

Pris: 180 kr.

tilbage til oversigten

 

Onsdag den 22. November  kl. 19.30 - 21.15

Christian IV

v/ Fhv. forskningschef, forfatter Steffen Heiberg

c4

Ingen dansk konge står så stærkt i eftertidens bevidsthed som Christian IV. Det skyldes i høj grad de mange bygningsværker: Frederiksborg, Rosenborg, Rundetårn osv. Det er ikke kun æstetik. Ingen anden dansk konge har i så høj grad brugt kunst og arkitektur til politisk iscenesættelse. Men når vi kan komme tættere på Christian IV end omtrent nogen anden dansk konge skyldes det dog især hans mange breve, der uden nåde afslører stærke og svage sider. Med udgangspunkt i hans huse, billeder og breve forsøger Steffen Heiberg at give en karakteristik af en af kongerækkens mærkeligste personligheder. Også kongens mange relationer til Sorø vil indgå

c42
Tid og sted: Onsdag d. 22. November 2017, kl. 19.30-21.15  på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Arrangeres i samarbejde med Mueumsforeningen og arkæologoforeningen i Sorø.

Gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via folkeuniversitet i København fukbh

tilbage til oversigten

 

Forelæsningsrække oktober - november 2017, tirsdage kl. 19.30 - 21.15 i lokale 111 på Værkerne, Frederiksvej 27 i Sorø

Lutheropfattelser i nyere dansk teologi

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj

De kirkelige retninger i dansk kirkeliv kan ses som et resultat af forskellige tolkninger af Luthers reformatoriske kristendomsforståelse

24/10: Grundtvig - en fortsættelse af refomationen?

gundtvig

Grundtvig mente, at han var nået længere end Luther

 

31/10: Kierkegårds opgør med Luther

kierkegaard

Kierkegård gjorde op med Luthers arvesyndsbegreb.

 

14/11:Luther i moderne udgave hos Martensen og i vækkelserne

biskop

En helt særlig Lutherfortolkning møder vi hos biskop H. L. Martensen.

 

 

21/11: Jakob Knudsens Luther-romaner og Tidehverv

jknudsen

Med Jakob Knudsens dobbeltroman Angst og Mod blev interessen for Luther fornyet. Tidehvervs-bevægelsen rettede en skarp kritik imod samtidens moralisme og idealisme med Luthers teologi som udgangspunkt.


28/11:Luthertolkningen hos Løgstrup - og Hal Kock

loegstrup

Luthers opfattelse af loven spillede en afgørende rolle i K. E. Løgstrups etik, og interessen for Luther løber som en understrøm i hele Hal Kochs virke


Tilmelding: Senest den 14. oktober til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891, eller via

FUKBH, folkeuniversitetet i København

Pris: 450,00 kr

tilbage til oversigten

 

En frokost omkranset af to spændende foredra lørdag den 25. Oktober kl. 10 - 15

2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Sammen med Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark markerer Folkeuniversitetet jubilæet med arrangementer og artikler, der sætter fokus på Reformationen, og hvad den betyder for os i dag.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og
har Hendes Majestæt Dronningen som protektor.

Luthers første store opgør med sin samtid handlede om kirkens afladshandel og ideen om, at mennesket kommer Himlen nærmere ved at gøre gode gerninger eller købe aflad.

Ifølge Luther er alle mennesker syndere og kan ikke gøre sig fortjent til at komme i Himlen. Men fordi Jesus ved sin død allerede har frelst alle mennesker og taget deres skyld på sig, er mennesket frelst alene ved at tro på ham. Derfor kan man kun opnå frelse gennem tro – gode gerninger og afladsbreve gør ingen forskel. Som Luther skriver: ”Gode gerninger gør ikke en mand god. En god mand gør gode gerninger”.
 
Opgøret med ’de gode gerninger’ var også et opgør med autoriteterne og kirkens hierarki. I den romersk katolske kirke var paven den øverste, mest magtfulde og den, der havde tættest kontakt til Gud. Luther vendte i princippet hierarkiet på hovedet og forandrede dermed kirkens rolle og status. Han sagde: ”Enhver, som er krøbet ud af dåben, er lige meget præst og biskop”. Det betød, at forestillingen om kirken som et led, der stillede sig mellem menneske og Gud, forsvandt.

I troen er alle mennesker ifølge Luther lige tæt på Gud. Men samtidig kunne den reformerede kirke – og den luthersk-protestantiske konge – heller ikke undvære præster og biskopper. Deres hovedopgave var nu blot at forkynde Guds ord som evangelium og derudover sørge for, at den nye lutherske lovgivning blev fulgt, og at synd og kætteri blev bekæmpet.Læs mere om Reformationen og Reformationsjubilæet på luther2017.dk eller facebook.com/reformationen

kl. 10.00 -11.45 i lokale 117 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø:

Reformation, modreformation og sækulariseringen

v/ Fhv. forskningschef, historiker Steffen Heiberg

reformReformationen forandrede politiske forestillinger og kulturelle normer i Europa. Vi ser på sammenhængen mellem religion og politik ved at konfrontere tanker og forestillingsverden hos Marin Luther, Erasmus af Rotterdam, Thomas More, Machiavelli, Calvin og Montaigne. Tidens modsætninger kom også til udtryk i billeder, og bl.a. Rafael, Cranach, Tizian og Rubens er en genvej til at forstå politiske og konfessionelle ideer. Rafaels billeder i Vatikanet forklarer bedre end meget andet, hvad det var, Luther reagerede imod. Det hævdes ofte i forbindelse med debatten i dag om Europa og de fremmede, at Europas sekulære kultur har reformationen som forudsætning. Så simpelt er det ikke, men de konfessionelle konflikter betød, at en række traditionelle religiøse, moralske og politiske forestillinger måtte gentænkes. Vejen til moderniteten begyndte at tegne sig. Forelæsningen bygger på min nye bog "Nye horisonter. Europas kulturhistorie i renæssancen", der udkom i oktober 2016.

Efter en frokostpause, hvor vi byder på Luther-øl og Luther-snitter á 40 kr., fortsætter seminaret kl. 13.00 med foredraget:

kl. 13.00 -14.45 i lokale 117 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø:

Reformationen i de danske kalkmalerier

v/ ph.d. Torben Svendrup

km

Den største kulturskat, vi har i Dannmark, er vore middelalderlige kalkmalerier. De giver os en unik viden om middelalderens kulturhistorie og mulighed for at blive lidt klogere på, hvordan almindelige mennesker tænkte dengang. Forelæsningen forsøger at komme tættere ind på det middelalderlige menneske i reformationstiden. I kalkmalerierne er det muligt både at se den officielle, katolske kirkes teologiske holdninger og se, hvordan den folkelige trosopfattelse var. Det er også muligt at følge reformationsforløbet. Vi ser på den stigende utilfredshed med den katolske kirke, de første tegn på reformationen og selve reformationen.

 

 

sponseret af Præsidiet for Reformationsjubilæet (1517-2017) i Danmark.

BEMÆRK: Foredragene er gratis. Tilmelding sker ved at sende en mail til helge.torm@mail.tele.dk. (Oplys navn, tlf.nr. og mailadresse), eller til

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-reformationsseminar.aspx

max: 50 deltagere

tilbage til oversigten

 

I samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Museumsforening afholdes

Lørdag den 25. November kl. 12.30 - 16.00

Vikingeseminar

tema

kl 12.30 - 14 i lokale 117:

Nyt om vikingeborgen Trelleborg
v/ ph.d. stipendiat Andreas Bonde Hansen

trelleborg

De seneste års forskning har fremdraget afgørende nyt om vikingeborgen Trelleborg navnlig vedrørende forbindelsen til det Tysk-Romerske Kejserrige.
Foredraget tager udgangspunkt i de forskellige udlægninger af Trelleborgs historie. I foredraget vil den nyfundne "Borgring" ved Køge blive inddraget.

 


I pausen er der gratis kaffe/te. Kager kan købes.

kl 14.30 - 16 i lokale 117:

Haithabu/Hedeby - Nordens første Vikingeby
v/ mag.art. og ph.d. Iben Skibsted Klæsøe

 

ingen

På grænsen mellem Norden og Kontinentet anlagde vikingerne i 700 tallet en markeds og handelsplads, som hurtigt fik stor betydning. Omkring pladsen blev der bygget en halvkredsvold, som i dag vidner om både kongemagt, forsvar og internationale kontakter.
Gennem forskellige undersøgelser har vi fået et unikt kendskab til til livet i Nordens største by.
Udgravningsresultaterne kan inddrages i forbindelse med tolkninger af vikingetidens andre markeds- og handelspladser.

[tilbage til oversigten]

Tid og sted: Lørdag d. 25. november 2017, begge gange kl. 12.30-16.00 på Værkerne, lokale 117, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Pris for de to vikinge-foredrag:
 Gratis for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding ikke nødvendig

 

Onsdag den 29. November kl. 19.30 - 21.15

Den Russiske Revolution

v/ lektor, ph.d. Erik Kulavig

rusrel

Erik Kulavig, der i 2010 skrev en bog om det revolutionære Rusland i 1917, gennemgår baggrunden for februar- og oktoberrevolutionen, forløbet af dem og deres konsekvenser, på kort og længere sigt.

[tilbage til oversigten]

Tid og sted: Onsdag d. 29. November - 2017, kl. 19.30-21.15   I Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund

Tilmelding til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via folkeuniversitet i København fukbh