dengamleskole

Folkeuniversitetet i Sorø præsenterer

Program for Foråret 2019

tilmelding kan bl.a. ske via FUBH's hjemmeside:

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland.aspx

Oversigt:

Mandag 14.Januar: Carmen

Mandag 4.Februar: Skagensmalerne

Onssdag 20.Februar: Tyskland under 1.Verdenskrig

Mandag den 25.Februar: Kvindelige kunstnere omkring år 1900

Onsdag den 27.Februar: Tyskland efter 1.Verdenskrig

Onsdag den 6.Marts: Fredericia - Fæstningsby og Fristad

Onsdag den 13.Marts: Firenze

Mandag den 18.Marts: Moderne Nordisk Litteratur 1

Tirsdag den 19.Marts: Moderne Nordisk Litteratur 2

Onsdag den 20.Marts: Ravenna.

Fredag den 29.Marts: På Djengis Kahns stepper - Mongoliets Nomader

Tirsdag den 2. April: Angsten ifølge Kirkegaard 1

Mandag den 8.April: La Gioconda

Tirsdag den 9. April: Angsten ifølge Kirkegaard 2

Torsdag den 11.April: Skibsfund i Køge, sommeren 2018

Onsdag den 8.Maj: Værkerne

foredragsserie om

Tyskland under og efter 1.Verdenskrig:

v/cand. mag. Karl Christian Lammerts

fred Onsdagden 20. Februar kl. 16.15 til 18.

Tyskland under Første Verdenskrig og Versaillefreden

 

Op til 1914 gjorde Tyskland lige som de andre europæiske stormagter lidt for at undgå krig. Den "store krig" der endte med tysk nederlag i november 1918, fik store konsekvenser for det tyske kejserrige. Ikke bare blev Tyskland svækket gennem den hårde Versaillesfred 1919. Men nederlaget førte også til revolution, kejserdømmets fald og etablering af et nyt demokrati med Weimarrepublikken.

Onsdag den 27. Februar kl. 16.15 til 18 weimar

Novemberrevolutionen, kejserrigets fald og oprettelsen af den demokratiske Weimarrepublik frem til dens undergang 1933

sted og pris: begge foredrag holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og den samlede pris er 180 kr..

Tilmelding senest 6.februar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

Mandag den 4. Februar.  kl. 15.15 - 17

Skagensmalerne - kunsten, livet og lyset

v/ mag. art. Tea Baark Mairey

I slutningen af 1800-tallet opstod en koloni af nordiske kunstnere på Skagen. Deres billeder hyldes stadig som noget enestående i dansk kunsthistorie. P.S. Krøyer, Anna og Michael Ancher og mange flere var tiltrukket af den storladne natur, det stærke sommerlys, skagboerne og den helt særlige stemning, der eksisterer på Danmarks nordligste spids. Kunstnerne var alle påvirkede af tidens franske sandhedssøgende kunst og malede i gensidig inspiration lyset, vandet, skagboerne, deres familie og hinanden. Michael Ancher skildrede det barske fiskerliv, hans kone Anna foretrak at male de stille stuer. P.S. Krøyer gengav i sine virtuose, gnistrende strøg lyset på de smukke stande og det muntre kunstnerliv. Foredraget sætter fokus på skagensmalernes iscenesættelse af livet og lyset, som det skildres i deres berømte billeder.

skagen

Sted og Pris: foredraget holdes Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr.

Tilmelding senest 21.januar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

Mandag den 14. Januar  kl. 15.15 - 17

carmenBizet's opera Carmen -

tilblivelse, opbygning, stil og virkemidler

v/cand. mag. Bjørn Steding-Jessen

 

Operaen er en dramatiseret genfortælling af en autentisk historie fra 1820 fortalt af den dødsdømte José Lizzarrabengoa i fængslet i Sevilla hvor han sidder for drabet på sigøjnerpigen Carmen. Der er tale om en 4-dobbelt tragedie om heftig besættelsesagtig kærlighed, jalousi, stolthed, fatalisme og mord beskrevet i stærke musikalske farver og fængende melodier.

Der gives smagsprøver på musikken. Foredraget er en introduktion til fremvisning af Carmen i Victoria-biografen i Sorø den 15. januar 2019.

Sted og pris: foredraget holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr.

Tilmelding senest 8.januar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk .

I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

Mandag den 25. Februar  kl. 15.15 - 17

Kvindelige kunstnere omkring år 1900

v/cand. mag. Tea Baark Mairey

I perioden omkring 1900 skete store omvæltninger og opbrud, der bl.a. berørte de traditionelle kønsroller og kvindens position i samfundet og i hjemmet. Tidens kvindebillede var langt fra entydigt, hvilket også afspejles i kunsten. Flere og flere kvinder ønskede at få en kunstnerisk karriere, men det lykkedes kun for de få. Mange af de kvindelige kunstnere var selv gift med kunstnere, men stod ofte i skyggen af deres ægtefæller. Foredraget belyser periodens skildring af kvinder og sætter fokus på tidens kvindelige kunstnere som bl.a. Marie Krøyer, Anna Ancher, Agnes Slott-Møller, Karin Larsson, men kommer også omkring franske Berthe Morisot og tyske Paula Modersohn-Becker.

kvk

Marie Krøyer og Agnes Slott-Møller

Sted og Pris: foredraget holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr.

Tilmelding senest 11.Februar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

To foredrag om italienske renæssancebyer

v/cand. mag. Kai Verner Nielsen

Onsdag den 13.marts kl. 15.15 - 17

Firenze

Renæssancens og Mediciernes By

uuI ord og billeder besøger vi Firenze, der er en by med utrolig mange flotte paladser som Palazzo Medici og Palazzo Pitti. Medici-slægten, der havde tjent en formue på handel i 1400-tallet, støttede mange kunstnere, bl.a. Michelangelo. Vi besøger de fem flotte kirker: Domkirken med den imponerende kuppel, San Lorenzo med Medici-slægtens gravmæler, Santa Croce med bl.a. Michelangelo og Galileis gravmæler, Santa Maria Novella og San Marco. Uffici-galleriet rummer en af verdens største kunstsamlinger, og så var byen i en kort periode Italiens hovedstad.

 

 

 

Onsdag den 20.marts kl. 15.15 - 17

Ravenna

Mosaikkernes By

 

I Norditalien lidt syd for Venedig ligger byen Ravenna. Den var i sin tid kejser Justinians hovedstad og rummer flere kirker med flotte mosaikker: San Vitale og Apollinare Nuovo samt Apollinare in Classe, der ligger 5 km uden for byen. Den berømte digter, Dante, er begravet i byen og har fået et overvældende gravmonument. Vi besøger også goterkongen Theoderiks mausolæum med den næsten 300 tons tunge overligger. Byen rummer en mosaikskole, der uddanner specialister i at restaurere mosaikker i kirker over hele Italien.

ravenna

Sted og Pris: foredragene holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr pr foredrag, samlet pris 180 kr.

Tilmelding senest 26..februar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH (Firenze og Ravenna)

tilbage til oversigten

 

Mandag den 18. Marts og tirsdag den 19. Marts, kl. 15.15 - 17.00

Moderne Nordisk Litteratur

v/mag. art. Frantz Leander Hansen

Foredragene ser på, hvad der rører sig i den aktuelle litteratur i de nordiske lande. Hvert af de to foredrag har som hovedemne en mesterlig nordisk roman, men derigennem fremlægges synspunkter på forskelle og ligheder imellem de forskellige nordiske landes litterære udtryk. Er der et fælles fodslag, eller kan man måske slet ikke tale om ”en nordisk litteratur”? Undervejs omtales og anbefales en række andre nordiske romaner fra nutiden.

18/3-2019: Rosa Liksom: Kupé nr. 6 (2011), finsk.

kup

19/3-2019: Bergsveinn Birgisson: Svar på Helgas brev (2010), Islandsk.

helga

Sted og Pris: foredragene holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og den samlede pris er 180 kr.

Tilmelding senest 4. marts til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

Tirsdag den 2. April og tirsdag den 9. April, kl. 16.15 - 18.00

kgAngsten ifølge Kirkegaard

v/Ph. d. Tonny Aagaard Olesen

Mennesket er et spaltet væsen. Det er ikke født sådan, men det er født til at blive sådan. En følge af denne spaltning i menneskets natur er angsten. I den psykologiske afhandling Begrebet Angest (1844) udkaster Kierkegaard sin menneskeforståelse og viser, hvordan angsten er et grundvilkår for det frie menneske. Han fremstiller angstens forskellige former fra åndløshedens angst til angstens højeste spids i det dæmoniske (angst for det gode). Den beherskede angst, som kan forsone syndens splittelse, finder Kierkegaard i sin eksistentielle forståelse af tro. Kom og få en levende og kompetent indføring i dette dunkle og misbrugte mesterværk, som har haft så stor en virkning i eftertiden, og som endnu udfordrer og inspirerer os.

Sted og Pris: foredraget holdes Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr.

Tilmelding senest 21.januar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

Onsdag den 6. Marts kl. 19.00-20.45

Fredericia - Fæstningsby og Fristad

v/ Museumsleder, ph.d. Carsten Merrald Sørensen

eea

Fortællingen om Fredericia er fortællingen om en planlagt fæstningsby, anlagt som støttepunkt i en større strategisk plan til rigets forsvar – en by skabt til kamp. Byen fik i sine godt 250 år som fæstning en central placering i Danmarks skæbnekampe og står nu i dag som et stærkt og velbevaret monument for disse.
Fortællingen om Fredericia er også fortællingen om en religiøs fristad. De danske konger søgte at hjælpe den nye by til bedre vilkår ved at give særlige privilegier. Byens befolkning kom derfor til at bestå af en broget skare. Der var bønder fra omegnens nedlagte landsbyer, udenlandske hvervede soldater, tilflyttede fallenter og kriminelle fra det øvrige Danmark og udland. Hertil kom der en række håndværkere, landbrugere og borgere fra forskellige egne af Europa til Fredericia for at dyrke deres tro i fred. De var katolikker, jøder og reformerte.

 

Sted og Pris: Overfartsmuseum, Søbatteriet 3 (Magasinbygningen), 4220 Korsør, og prisen er 90 kr.

Tilmelding senest 20.Februar til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten

 

Mandag den 8. April  kl. 15 - 17.15

Introduktion til Ponchiellis opera La Gioconda -

tilblivelse, opbygning, stil og virkemidler

v/cand. mag. Bjørn Steding-Jessen

gioconda

Victor Hugo har skabt det intense, flotte, men også uhyggelige drama fra 1600-tallets Venedig med dens lagune og berømte kanaler. Der er begær, stikkeri og magtmisbrug, men også stor, ægte kærlighed, der byder at ofre sig for den elskede. Musikken veksler mellem at være dyster, smuk og flot, og den er mesterlig orkestreret. Den elegante og sødmefyldte Timernes Dans dækker f.eks. over et satanisk forehavende.

Foredraget er en introduktion til fremvisning af Gioconda i Victoria-biografen i Sorø den 10. april 2019.

Sted og pris: foredraget holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr.

Tilmelding senest 26.marts til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk .

tilbage til oversigten

 

Fredag den 29. Marts  kl. 15.15 - 17

På Djengis Khans stepper -Mongoliets Nomader

Ny særudstilling

v/mag.art. Anders Emil Rasmussen, museumsinspektør og afdelingsleder for etnografi på Moesgaard Museum.dj

Foredraget er bygget op i tre dele: 1) baggrunden for udstillingen med samlinger og forskning, 2) arbejdet med at lave udstillingen, herunder greb og tanker, og 3) historien, som den fortælles i udstillingen. Alt sammen bliver krydret med anekdoter om nomadekultur og Djengis Khans tid.


    Mongoliet er landskaber af uendelige stepper og uvejsomme bjerge. Gennem årtusinder har nomader skabt et livsgrundlag ved at flytte med deres dyreflokke på jagt efter nye græsgange. Den berygtede Djengis Khan lagde her grunden til, hvad der blev verdenshistoriens største sammenhængende rige: det mongolske imperium. Hans minde lever fortsat blandt mongoler og mongolske nomader.


     I Moesgaards nuværende og Nationalmuseets kommende særudstilling kan du opleve nomadesamfundet på tværs af tid, og du kan møde Djengis Khan, som han huskes på steppen i dag, samt få indblik i, hvordan han skabte sit imperium i 1200-tallet.

Arrangeret i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Museumsforening.

Sted og pris: foredraget holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90 kr for ikke-medlemmer. Gratis for medlemmer

Tilmelding til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk .

tilbage til oversigten

 

Torsdag den 11. April  kl. 19.15 - 21

Vraget fra Sdr. Havn i Køge

om skibsfundet i sommeren 2018 og om andre skibsvrag fra Køge

koegev/cand.mag. Annemette Kjærgård, museumsinspektør og projektleder for Køge Kyst-udgravningerne. Ansat ved Museum Sydøstsjælland

Engang i anden halvdel af 1500-årene forliste et fragtskib lidt syd for indsejlingen til Køge Havn. Her blev det ret hurtigt dækket af sand, men kom atter frem i sommeren 2018 i forbindelse med udgravningen til et større boligbyggeri. Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark arbejdede i seks varme sommeruger med udgravning og optagning af de mange stykker skibstømmer. Nu ligger tømmeret i vandfyldte containere og bliver taget op ét for ét for at blive undersøgt og dokumenteret.
    Det var imidlertid ikke første gang, der blev fundet skibsvrag ved Køge. Da man i sin tid gravede ud til den nuværende, moderne havn, dukkede der flere vrag op. Disse fund bliver også omtalt i foredraget.

Arrangeret i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Sorø Museumsforening.
Pris og sted: Gratis for medlemmer af de nævnte foreninger. 75 kr. for ikke-medlemmer.

Foredraget holdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27.

Tilmeldings til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk .

tilbage til oversigten

 

Onsdag den 8. Maj kl. 15.15 - 17

Værkerne i Sorø -

om oprettelsen af et kombineret vand-, gas- og elværk og dets historie op til vore dage

v/ cand. mag. Helge Torm

vaerk

Værkerne i Sorø er i dag den populære betegnelse for det historiske anlæg, som blev grundlagt her i 1903 som et kombineret som et kombineret vand-, gas- og elværk.

I foredraget gøres der rede for virksomhedens historie, men også for bygningernes historie.
   Værket begyndte som en privat virksomhed, men efter nogle år overtog Sorø Kommune foretagendet. I mange år spillede værkerne en meget
afgørende rolle for byens forsyning med vand, gas og el, men det er i dag en saga blot. En del af anlægget er forsvundet, mens andre dele er bevaret igennem såkaldt transformation til et levende kulturcenter.
   Arkivalier, som foredragsholderen var med til at redde i 1990’erne, belyser Værkernes historie i den daglige drift.

Sted og Pris: arrangementet afholdes på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, og prisen er 90,- kr.

Tilmelding senest 17.April til Helge Torm, tlf: 29 93 18 91, eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk . I kan også tilmelde jer via hovedkontoret i København: FUKBH

tilbage til oversigten