Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for året 2013

Oversigt:

Onsdag 6.Marts: Fra Romantikken til Nazismen

Onsdag 13.Marts: Det Delte Tyskland

Onsdag 20.Marts: Det Genforenede Tyskland

Onsdag den 24. April: Husmænd og husmandskolonier fra landboreformerne til år 2000

Lørdag den 4.Maj: Lidenskabens betydning hos Kierkegaard

Lørdag den 4.Maj: Kierkegaard og Grundtvig - guldaldertidens to store modsætninger

Onsdag den 28.August: : Joseph Conrad og Mørkets hjerte

Onsdag den 4.September: James Joyce, ”De døde” og Ulysses

Onsdag den 11.September:Virginia Woolf og Mrs Dalloway

Onsdag den 11.September: Renæssancens begyndelse.

Onsdag den 18.September: Franz Kafka og Processen

Onsdag den 18.September: Renæssancepavedømmet

Onsdag den 2.Oktober: Højrenæssancen I

Onsdag den 9.Oktober: Højrenæssancen II

Onsdag den 23.Oktober: Tonio Krôger I

Onsdag den 30.Oktober: Tonio Krôger II

Onsdag den 6.November: Tonio Krôger III

Onsdag den 13.November: Sorø Kirke som gravkirke

Torsdag den 21.November: Retsopgøret efter besættelsen

 

foredragsserie

Hvordan er tyskerne, og hvorfor er de sådan?:

200 års tysk identitets- og kulturhistorie

v/cand mag Morten Dyssel Mortensen, KU.

Filosoffen Friedrich Nietzsche skrev mod slutningen af det 19. århundrede, at det er kendetegnende for tyskerne, at spørgsmålet ’hvad er tysk?’ aldrig dør ud hos dem – en profeti, der foreløbig har holdt stik, for så vidt som der fortsat er uenighed og til tider stridighed om den tyske ’identitet’. Formålet med de tre forelæsninger er – med udgangspunkt i udvalgte eksempler – at indkredse nogle karakteristiske træk ved den tyske kulturelle og litterære tradition fra romantikken til i dag. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på det ofte omstridte spørgsmål om en typisk ’tyskhed’, som i større eller mindre grad måtte adskille tyskerne fra andre europæiske nationalkulturer.

Deltagere modtager (som fil) et kompendium på dansk med udvalg af tekster.

Onsdag den 6. marts kl. 16.30 til 18.15
Fra Romantikken til Nazismen

Det er blevet hævdet, at der i mentalitetsmæssig henseende går en mere eller mindre lige linje fra den tyske romantik til nazismen. Forelæsningen vil med afsæt i denne (problematiske) antagelse beskrive og diskutere de kulturelle hovedstrømninger i tysk tradition fra Den Franske Revolution til Anden Verdenskrig..

Onsdag den 13. februar kl. 16.30 til 18.15
Det Delte Tyskland

I kølvandet af Det Tredje Riges undergang og som følge af de skarpt optrukne koldskrigsfronter mellem Vest og Øst efter Anden Verdenskrig blev Tyskland i 1949 delt i to stater. Forelæsningen forsøger at belyse, hvilke kulturelle konsekvenser denne statslige spaltning havde for forestillingerne om tysk identitet..

Onsdag den 20. marts kl. 16.30 til 18.15

Det Genforenede Tyskland

Berlinmurens fald i 1989 og den tyske (gen)forening året efter er blevet set som et lykkeligt udtryk for, at nu voksede det sammen, som hørte sammen. Samtidig blev det dog snart klart, at den mentale mur mellem øst- og vesttyskere ikke så nemt lod sig nedrive. Forelæsningen fokuserer på spørgsmålet om den nationale sammenhængskraft – eller manglen på samme – i perioden 1990-2010.

[tilbage til oversigten]

 

Undervisningssted:

Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø,
Samlet pris: kr. 230 kr ved tilmelding senest 25/2 til

helge.torm@mail.tele.dk , tlf. 29931891.

Enkeltforedrag: 85 kr.

Betaling ved første fremmøde

 

Onsdag den 24.april kl. 19.30

Husmænd og husmandskolonier fra landboreformerne til år 2000 -

med særlig fokus på Sjælland

v/Ph. d et Mag. art. Gunnar Solvang

fhv. museumsinspektør

Husmænd og husmandskolonier fra land boreformerne til 2000 – med særlig fokus på Sjælland
Foredraget tager afsæt i husmandsforholdene umiddelbart før de store landboreformer med fokus på den sjællandske husmand og datidens kulturlandskab - i og uden for landsbyen. Dernæst følges husmanden og brugets udvikling i et kulturhistorisk forløb fra udskiftningen gennem 1800-tallet frem til de skelsættende husmandslove i 1899 og 1919, belyst med eksempler på husmandsbrug, -kolonier, - landskab, bebyggelse og arkitektur samt husmandsfamilien forskellige steder på Sjælland. Der rundes af med at se på ”de nye statshusmandskolonier” - husmandsbrugets udvikling og hverdagsliv - på Sjælland og andre egne i landet – og slutteligt husmandsbrugets afvikling frem mod år 2000 som led i landbrugets strukturtilpasning

.

Foredraget ledsages af et udvalgt

illustrationsmateriale på PowerPoint.

[tilbage til oversigten]

Sted: Sorø Sognegård

Arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening.
Tilmelding ikke nødvendig.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

 

Kl. 10.15:
Lidenskabens betydning hos Kierkegaard
v/fhv. sognepræst, cand. theol. Leif Bork Hansen

Søren Kierkegaard blev født den 5.maj 1813.

Det år, hvor så mangen anden gal seddel blev sat i omløb. Det var året, hvor Danmark gik statsbankerot. Allerede i levende live blev eventyrdigteren H.C. Andersen verdensberømt. Søren Kierkegaards verdensberømmelse begyndte først for alvor i det 20. århundrede.
Det helt afgørende hos Kierkegaard er lidenskaben.

I værk efter værk fremstiller han lidenskaben fra dens mest elementære rasen hos forføreren Don Juan, til han når den højeste lidenskab i et menneske: troens lidenskab.
Kierkegaard taler altid til den enkelte. Det er altid den enkeltes betydning, det drejer sig om!


Leif Bork Hansen har dagligt læst Søren Kierkegaard og har ham også med i bagagen, når han bevæger sig ind i det politiske felt.

Kl. 13.00:

.....Kierkegaard og Grundtvig.........

guldaldertidens to store modsætninger
v/fhv. seminarielektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev

Kierkegaard kaldte Grundtvig ”en jodlende Friskfyr” og ”en brølende Grovsmed”. Grundtvig kunne tale om Kierkegaard som en af ”de iskolde Spottere, der altid hænger som Istapper under Kirketaget”. Men mange havde set dem mødes på gaden og følges med hinanden, mens de talte sammen.

I foredraget gennemgår Nørhøj disse to store guldaldertænkeres liv og sammenligner deres opfattelse af mennesket, kristendommen og kirken.
Hvor forskellige var de?

[tilbage til oversigten]


Praktiske oplysninger:

Sted: Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø

Pris: Der er fri adgang til foredragene, men i pausen kl. 12-13 er der mulighed for indtagelse af en frokost formedelst 100 kr. (drikkevarer ekskl.). Vin, øl og vand kan købes billigt på stedet.
Deltagelse i frokosten kræver tilmelding til formanden for FU i Sorø, Helge Torm, på tlf. 2993 1891 el. på mail: helge.torm@mail.tele.dk

Frist: 30. april 2013 kl. 12

 

Om Den moderne romans rejse ind i menneskets indre

Forelæsningsrække august - september 2013
v/mag.art. Frantz Leander Hansen

28/8: Joseph Conrad og Mørkets hjerte

Den polsk-engelske forfatter Joseph Conrad (1857-1924) fortæller i Mørkets hjerte (1902) den dramatiske historie om en rejse ad Congo-floden ind i hjertet af Afrika. Det er en roman om den vestlige verdens civilisering af det mørke kontinent, men derigennem sættes også spotlight på forhold i selve den hvide verden. Samtidig er det en indre erkendelsesmæssig rejse dybt ned i den menneskelige bevidsthed. Romanen er skrevet på overgangen mellem realisme og modernisme, og i Mørkets hjerte ser vi ligefrem den gamle fortælleform gå under og den moderne opstå.

4/9: James Joyce, ”De døde” og Ulysses

Med romanen Ulysses (1922) fuldender den irske forfatter James Joyce (1882-1941) udviklingen af den moderne roman. Ulysses er en skildring af det moderne storbymenneske, men derigennem gives samtidig et billede af hverdagsmennesket til alle tider. Dertil anvender Joyce den såkaldte bevidsthedsstrøm, hvormed han bringer os helt ind under huden af personerne. Under foredraget gives der eksempler på denne bevidsthedsstrøm, som udleveres i kopi til deltagerne. Undervejs inddrages også Joyces mesterlige novelle ”De døde” fra Dublinfolk (1914).

11/9: Virginia Woolf og Mrs Dalloway

Den engelske forfatter Virginia Woolf (1882-1941) beskriver ligeledes mennesket indefra i sine romaner, men gør det væsentligt anderledes end Joyce. I romanen Mrs. Dalloway (1925) gives et følsomt portræt af en engelsk overklassekvinde, som vi følger en enkelt dag i London, men igennem hendes tanker opstår et billede af et helt liv.

 

18/9: Franz Kafka og Processen

På en lidt anden måde end Conrad, Joyce og Woolf tager Frantz Kafka i Processen (1925) hånd om det indre menneske, og derfor er hans moderne tilgang interessant at sammenligne med kollegernes. Kafka lader sin hovedperson, Josef K., gennemgå en retsproces, som bl.a. er en meget spændende psykologisk kortlægning af Josef K.
Foredragene vil også behandle forfatternes liv og den tid, de er rundet af
.

Bøgerne forudsættes ikke læst, men skulle man have lyst, anbefales følgende udgaver: Mørkets hjerte oversat af Niels Brunse (Nansensgade Antikvariat), Mrs. Dalloway oversat af Jørgen Christian Hansen (Rosinante), Dublinfolk oversat af Anne Marie Bjerg (Gyldendal). Processen kan læses både i H.C. Branners og Per Øhrgaards oversættelse.

[tilbage til oversigten]

Foredragene finder sted de nævnte onsdage fra 15.15-17.00, og foregår i lok. 111 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Pris: 320 kr. for hele serien, pr. gang: 85 kr. Betaling ved første fremmøde.
Tilmelding skal rettes til Helge Torm på tlf. 2993 1891 eller på mail helge.torm@mail.tele.dk senest den 15. august 2013

 

Foredragsserie om

Den Italienske Renæssance

v/cand.theol og fhv. lektor Henning Nørhøj

Renæssance betyder ”genfødsel”. I Italien brød en fornyet interesse igennem for antikkens kunst, filosofi og menneskesyn i løbet af den sidste del af middelalderen. Italien blev centrum for denne renæssancebevægelse, der i et par århundreder kom til at sætte et afgørende præg ikke bare på Italiens kulturliv, men også på det øvrige Europas udvikling

.

Onsdag den 11.September kl. 19.30 - 21.15

Renæssancens Begyndelse

Den nye digtning: Dante, Petrarca og Boccaccio (Dekameron). Malerkunstens fornyelse med Giotto. Firenze som centrum for den tidlige renæssance i Italien: Blomsterbyen i fuldt flor. Renæssancen som bykultur og elitekultur og det nye menneskesyn, kunstopfattelse og videnskabeligheden. Malerne Masaccio og Masolino.

Onsdag den 18.September kl. 19.30 - 21.15

Renæssancepavedømmet

Renæssancepavedømmet i sidste del af 1400-tallet og Medicifamilien i Firenze. Platon kommer på mode: Filosofferne Nicolaus Cusanus og Pico Mirandolla. Det humanistiske maleri og kunstneren som humanist. Maleren Botticelli og Lorenzo de Medici. Pazzi-sammensværgelsen.

Onsdag den 2.Oktober kl. 19.30 - 21.15

Højrenæssancen I

Familiekampe i Firenze. Universalgeniet Leonardo Vinci. Pave Julius d. 2. Peterskirken, planer og bygningshistorie.

Onsdag den 9.Oktober kl. 19.30 - 21.15

Højrenæssancen II

De store malere og arkitekter, Michelangelo og Raphael. Vatikanet og Det Sixtinske Kapel. Den ældre Michelangelo. Videnskab og politik. Renæssancen i Venedig

 

[tilbage til oversigten]

 

 

Sted: Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø
320 kr. for hele serien, 85 kr. pr. gang. Betaling ved første fremmøde.
Tilmelding til Helge Torm på tlf. 2993 1891 el. helge.torm@mail.tele.dk senest den 31. august 2013
.
 

Foredragsrække v/mag. art. Niels Bille Hansen

"Tonio Kröger" – Thomas Manns store Lübeck-novelle


"Eine Jahrhunderterzählung" er "Tonio Kröger" blevet kaldt. Det er en selvbiografisk tekst fra 1903, der beretter om den unge forfatter Tonio Kröger , hans borgerlige opvækst i Lübeck, hans kunstnerliv i München og om en ferierejse til Ålsgårde i Nordsjælland. På rejsen berører han sit "udgangspunkt", altså Lübeck, og tre af bogens kapitler skildrer således byen og dens "åndelige livsform", som Thomas Mann talte om ved sin fødebys 700 års jubilæum i 1926.
Lübeck (Norden) er den ene pol i den modsætning, som titelpersonens navn antyder: Tonio (det sydlandske, fremmedartede, kunstneriske) Kröger (det nordiske, normale, borgerlige). Og det modsætningsfyldte er i det hele taget karakteristisk for teksten. Det er en kunstnernovelle, som problematiserer kunstnerrollen, men når den er blevet så elsket, skyldes det naturligvis dens almenmenneskelige træk. Millioner af læsere har kunnet identificere sig med Tonio, hans Hamlet'ske melankoli, hans følelse af, hverken at høre til i den ene eller den anden verden.-

NB! Novellen findes i en ny dansk oversættelse: Thomas Mann: "Tidlige fortællinger", Gyldendal, 2012.

.[tilbage til oversigten]

Tid: Onsdagene 23. og 30. oktober plus 6. november fra kl. 16.30 til 18.15.

Sted: Lok. 111 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Pris: 240 kr. Pr. gang: 85 kr. Betaling ved første fremmøde.

Tilmelding: Senest den 10. oktober til Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 29931891

 

Onsdag den 13.november kl. 19.30 i Sorø Sognegård
Sorø Klosterkirke som gravkirke. Stormandsbegravelser, kongebegravelser og fædrelandets fortjente helte

v/Karin Kryger, kunsthistoriker, mag.art.

I foredraget vil der blive gjort rede for Sorø Klosterkirke som gravkirke. Først for de ældste af stormandsslægten Hvide og Absalon, senere for kongerne Christoffer II, hans dronning Euphemia af Pommern, Christoffers II’s søn Valdemar Atterdag, Christoffer II’s barnebarn dronning Margrete, hvis lig efter bisættelsen i Sorø blev bortført til Roskilde og dronning Margretes søn kong Oluf. Hvorfor blev Sorø Klosterkirke kongelig gravkirke, og hvorfor blev den opgivet som sådan?
Herefter vil gravmælerne blive gennemgået: Absalons ligsten og de kongelige gravminders udsmykning og eventuelle forbilleder. I den forbindelse gives et bud på, hvorledes de kongelige gravminder oprindeligt fremstod. Til slut beretningen om, hvorledes projekteringen af Ludvig Holbergs sarkofag i 1700-tallet reddede resterne af de med tiden ødelagte kongelige gravmæler, som blev istandsat af billedhuggeren Johannes Wiedewelt
.

Arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Museumsforening.

Tilmelding ikke nødvendig.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr

.[tilbage til oversigten]

Arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Museumsforening.
Tilmelding ikke nødvendig.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr

Torsdag den 21.november kl. 19.30 i Sorø Sognegård

Retsopgøret efter besættelsen

v/cand.phil. Carsten Egø Nielsen

"I dagene efter befrielsen den 5. maj 1945 blev omkring 34.000 personer interneret af modstandsbevægelsen mistænkt for en eller anden form for landsforræderi ved samarbejde med besættelsesmagten. Det kunne være som Gestapomænd, Hipomænd, soldater eller arbejde. Mange blev hurtigt løsladt igen, men i alt blev 13.521 personer dømt, enkelte til døden.
Vi skal høre generelt om retsopgøret og kilderne (hvoraf nogle blev stjålet fra Rigsarkivet for nylig), men også om nogle af de lokale konkrete sager fra Sorø og Vestsjælland: Hvad blev de dømt for og hvor lang straf fik de?"

.[tilbage til oversigten]