Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for året 2014

Oversigt:

Den Tidlige Kristne Verden

Onsdag den 5.Februar: Den tidlige kristne verden ......bl.a. om hvordan den romerske menighed blev til

Onsdag den 13.Februar: Den tidlige kristne verden .........bl.a. om den gnostiske tolkning af kristendommen

Onsdag den 20. Februar:Den tidlige kristne verden....... .......bl.a. profiler af kristendommens tidlige tænkere

Onsdag den 27. Februar: Den tidlige kristne verden.... .......bl.a. om kristen livsstil og forfølgelser

Onsdag den 5.Marts: Den tidlige kristne verden ...... ........bl.a. om kristendommen som imperiets religion

 

Tyske statsmænd og -kvinder efter 2. verdenskrig

Onsdag den 12.Marts: Konrad Adenauer

Onsdag den 19.Marts:: Wather Ulbricht

Onsdag den 26.Marts: Angela Merkel

 

Den Tidlige Kristne Verden

5 foredrag

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev
Onsdagene den 5., 12., 19. og 26. februar samt 5. marts 2014 kl. 19.30
i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, Sorø.

Den tidlige kristendoms udvikling er bestemt af ikke bare et forsøg på tilpasse sig den græsk-romerske verden, men foregår også i stadige opgør med Romerrigets statsreligion og tidens frelsessystemer.
I de første par århundreder praktiserede de kristne et gudstjenesteliv uden kultsteder. Kirken som system og institution voksede langsomt frem. Muligheden for at samle de kristne under en central ledelse og med en autoritativ lære blev først muligt, da den romerske kejsermagt så fordelen i at gøre kristendommen til imperiets religion.
Forelæsningerne vil omfatte en gennemgang af kristendommens udvikling i både den før- og den efterkonstantinske periode. Fra de to første århundreders kristendom vil vi især koncentrere os om den tidligste kristne liturgi, kunst, teologi og livsstil, de kristnes sociale baggrund og udbredelse, konfrontationer med den romerske statsmagt, udfordringer fra græsk filosofi og gnosis. Hertil kommer profiler af en række af kristendommens tidlige tænkere. Den imperiale kirke efter kejser Konstantin: den teologiske debat om Kristi naturer, den imperiale kirkes arkitektur, kunst og struktur. Kristendommen og det vestlige Roms undergang. Den senantikke kirke.

Onsdag den 5. februar kl. 19.30 til 21.15
Organisation og gudstjenesteliv

Kristendommen i det østlige Middelhavsområde. Den romerske menighed bliver til. Organisation og gudstjenesteliv. Justin Martyr.

Onsdag den 12. februar kl. 19.30 til 21.15
Det gnostiske fortolkning af kristendommen

Den gnostiske tolkning af kristendommen. Markions gnosticisme og forsøg på en kanon. Spændingerne i den romerske menighed. .

Onsdag den 19. februar kl. 19.30 til 21.15

Den kristne teologi bliver til

Profiler af kristendommens tidlige tænkere. Den kristne teologi bliver til - græsk og latinsk kristendom

Onsdag den 26. februar kl. 19.30 til 21.15
Katakomberne og forsaret for kristendommen

Den tidlige kristne kunst, katakomberne i Rom. Kristen livsstil og forfølgelserne.

Forsvaret for kristendommen, apologeterne.

Onsdag den 5. marts kl. 19.30 til 21.15
Pavemagten og den senantikke kirke

Kristendommen som imperiets religion. Pavemagten og den senantikke kirke. Byzantinsk kristendom

Pris for hele serien: 400,00 kr., enkeltforedrag: 85 kr.


Tilmelding til Helge Torm på tlf.: 2993 1891 el. på mail: helge.torm@mail.tele.dk.


Frist: 27. januar 2014
Betaling: ved første fremmøde

.
[tilbage til oversigten]

 

Tyske statsmænd og -kvinder efter 2. verdenskrig

Foredragssrække marts 2014
v/lektor, cand. mag. Karl Christian Lammers, Historisk Institut, Københavns Universitet

Onsdag den 12. marts kl. 16.30 til 18.15

Konrad Adenauer

1876-1967

Den første vesttyske forbundskansler.

Genrejste det vestlige Tyskland, knyttede det tæt til den vestlige verden og lod det integrere med Vesteuropa.

 

 

Onsdag den 19. marts kl. 16.30 til 18.15

Walter Ulbricht

1893-1973

Partileder i KPD og SED, som blev den første leder af den østtyske stat DDR.Han satte gennem opbygningen af socialismen og tilknytningen til Sovjetunionen sit stærke præg på DDR.

 

 

Onsdag den 26. marts kl. 16.30 til 18.15

Angela Merkel

1953 -1973

blev i 2005 den første kvindelige forbundskansler og den første statsleder fra det tidligere DDR, der kom til tops i det forenede Tyskland.

 

 

Forelæsningerne vil således omhandle tre personligheder, der kom til at sætte deres afgørende præg på Tysklands historie efter 1945.

[tilbage til oversigten]

Foredragene foregår i lok. 111 på Værkerne (i stueetagen nede i krogen) Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Pris: 240 kr. for hele serien, pr. gang: 85 kr. Betaling ved første fremmøde.
Tilmelding skal rettes til Helge Torm på tlf. 2993 1891 eller på mail helge.torm@mail.tele.dk senest den 1.marts 2014