Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for

vinter & forår 2015

Oversigt:

27/1 Middelalderens Kristendom i Danmark. v/ Henning Nørhøj
3/2 Vendepunkt, Kætterbevægelser og Kejser Fredrik IIv/ Henning Nørhøj
17/2 Frans af Asissi, Kunst og Arkitekturv/ Henning Nørhøj

18-19/2  Finanskrise og Magi. Om romanen F v/Frantz Leander Hansen
3/3   Pavedømmet i Avignon, Mystik og Teologi v/ Henning Nørhøj
4/3 Willy Brandtv/ Karl Christian Lammers

10/3 Middelalderens sidste Reformation 1350-1450v/ Henning Nørhøj
11/3 Helmut Schmidtv/ Karl Christian Lammers
12/3  Konservative Personligheder sidst i 1800-talletv/ Jon A P Gissel

18/3 Helmut Kohl  v/ Karl Christian Lammers
31/3 De danske Korstog i Estland v/ Michael Kræmmer
7/4   Normannerne i Syditalienv/ Michael Kræmmer

8/4   Danefæ på Nationalmuséetv/ Peter Vang Petersen
21/4 Finderup, Marsk Stiig og de fredløse v/ Michael Kræmmer
22/4 Grønlandsforedragv/ Stephen Egede Glahn

(overhold venligst tilmeldingsfristerne, så vi undgår unødige aflysninger)

Middelalderens kristne verden Fra ca. 1200 til 1400

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev

1200-tallet blev middelalderens vendepunkt. Den magtfulde pavekirke fastlagde sin lære, men folkelige bevægelser vendte sig mod kirkens autoritet. Og kongemagten tog kampen op mod en kirke, der så sig selv som suveræn i forhold til den verdslige magt. Tiggermunkebevægelser og kætterske strømninger vandt frem. Den magtfulde pavekirke fastlagde sin lære, men folkelige bevægelser vendte sig mod kirkens autoritet. Og kongemagten tog kampen op mod en kirke, der så sig selv som suveræn i forhold til den verdslige magt. Tiggermunkebevægelser og kætterske strømninger vandt frem.

  1. Tirsdag den 27/1 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

   Middelalderens kristendom i Danmark. Hvordan om kristendommen til Danmark? Konge og kirke under Valdemarerne.

  2. Tirsdag den 3/2 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22.

   1200-tallet som middelalderens vendepunkt. Kætterbevægelserne. Kejser Fredrik d. 2.s kamp mod kirken.

  3. Tirsdag den 17/2 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22.

   Frans af Assisi og hans bevægelse. Kirkens kunst og arkitektur: romansk og gotik.

  4. Tirsdag den 3/3 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22.

   1300-tallets krise. Avignon-pavedømmet. Voksende kirkekritik. Mystik og teologi.

  5. Tirsdag den 10/3 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22.

   Middelalderens sidste reformation 1350-1450. Jean Gerson og hans vision for kirken. Renæssancen i kirken.

Tilmelding: Senest den 22. januar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.

Pris: 400,00 kr. for hele serien, pr. foredrag: 90 kr. Der betales ved første fremmøde. tilbage til oversigten

Finanskrise og magi

To foredrag om Daniel Kehlmanns roman

 

v/mag.art. Frantz Leander Hansen

Den tyske forfatter Daniel Kehlmann etablerede sig i den europæiske forfatterelite med romanen Opmålingen af verden (2007). Nu er han aktuel med endnu en meget rost roman, der har den ultrakorte titel ”F”, som bl.a. står for den familie, Friedland, der er omdrejningspunktet i romanen. Inspireret af Dostojevskijs Brødrene Karamazov er det en far og hans tre sønner, der er i centrum, men det er absolut en nutidsroman, idet den gennemspiller alle temaerne i den stadig verserende finanskrise, hvis påvirkninger på hele samfundet og dets medlemmer, vi følger. Det sker med brug af overraskende virkemidler, således især den magiske realisme, som Daniel Kehlmann er erklæret fan af.

F står for familie. F står for snyd. F står for fusk. F står for fiktion. »Mange år senere, og alle voksne mennesker indfanget i hver deres ulykke, kunne ingen af Arthur Friedlands sønner huske, hvis ide det havde været at aflægge hypnotisøren et besøg den eftermiddag.«Dette er den første sætning i Daniel Kehlmanns roman om tre brødre, der - hver på deres måde - er sølet ind i hykleri, fusk og falskneri. De har truffet deres livsvalg og tilværelse, da en afgrund åbner sig og truer med at sluge dem. Et enkelt fejltrin, en tilsyneladende meningsløs tilfældighed, et eneste forkert skridt og noget, der ligner et uklart, spøgelsesagtigt mareridt bliver virkelighed. Det er sommeren inden, finanskrisen bryder ud. Martin, en overvægtigt katolsk præst, der har mistet troen og en umættelig appetit, møder sin halvbror Eric. Dybt forgældet og med den ene fod i en fængselscelle allerede, har Erik haft uhellige syner, men har ikke fortalt det til nogen. Spøgelsesagtige figurer, nogle gange i skikkelse af børn, advarer ham om en nært forestående dommedag. Advarslerne er dog ikke til ham, men til hans tvillingebror Ivan; de er identiske tvillinger. En tragedie udfolder sig. Kehlmanns roman om sandhed, familie og fiktionens forfærdelige kraft er et uovertruffent værk, med mange lag, mystisk og skarpt. 

Tid og sted: Onsdag d. 18/2-2015, kl. 16.15-18.00, og torsdag d. 19/2-2015, kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Tilmelding: senest 5. februar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.

Pris: 160,00 kr. Betaling: ved første fremmøde tilbage til oversigten

Tyske statsmænd efter 1945, del II


v/historiker Karl Christian Lammers, KU


Forelæsningerne vil omhandle tre forbundskanslere, der fra 1969 til 1998 førte Vesttyskland til ny storhed og tysk forening.

Onsdag den 4.marts, kl. 16.15-18

Willy Brandt (1913-1992), fra SPD, blev i 1969 den første socialdemokratiske forbundskansler og gennemførte med sin Ostpolitik forsoningen med Østeuropa og anerkendelsen af DDR.

 

 

Onsdag den 11.marts, kl. 16.15-18http://images.zeit.de/politik/deutschland/2011-07/helmut-schmidt-deutsche-bank/helmut-schmidt-deutsche-bank-540x304.jpg

 

Helmut Schmidt (f. 1918), ligeledes fra SPD, tog over i 1974 og bidrog til at give Vesttyskland en domineren-de rolle i verdensøkonomien. Han blev i 1982 afløst af:

Onsdag den 18.marts, kl. 16.15-18

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Bundesarchiv_B_145_Bild-F074398-0021,_Bonn,_Pressekonferenz_Bundestagswahlkampf,_Kohl.jpgHelmut Kohl (f. 1930), fra CDU, der i 1989/90 spillede en vigtig rolle for gennemførelsen af tysk enhed, der blev fuldbyrdet 3. oktober 1990.

Sted Værkerne, Frederiksvej 27
tid: 3 onsdage, 4/3, 11/3 og 18/3

kl. 16.15-18.

Tilmelding: Senest den 20. februar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.
Pris:240,00 kr. for hele serien, pr. foredrag: 90 kr. Der betales ved første fremmøde tilbage til oversigten

Konservative personligheder i kulturkampen i slutningen af 1800-tallet


v/historiker, dr. phil. Jon A. P. Gissel

Hvordan har konservativt sindede personer gjort sig gældende i kulturdebatten, særligt under kulturkampen i sidste tredjedel af 1800-tallet, som ellers altid er blevet set fra radikalt synspunkt? Hvilket alternativ var der til Georg Brandes og andre kulturradikales ateistiske og naturalistiske opfattelse af livet? Denne kulturelle konservatisme har Jon Gissel behandlet i bogen ”Konservatisme og Kulturkamp”, der udkom i foråret 2014.


Tid og sted: torsdag 12/3 kl. 19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Filosoffen Harald Høffding

 

Tilmelding: senest 1.martstil FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.

Pris: 90 kr. Betaling sker ved fremmødet. tilbage til oversigten

Foredragsrække: "Sværdets Tidsalder"

v/cand. mag. Michael Kræmmer


http://www.historiefaget.dk/uploads/tx_cliopolaroidphotoflex/dannebro_fra_himlen_final.jpg

    

De danske korstog i Estland  (tirsdag 31/3 kl.19.30-21.15)

Middelalderens korstog var en slags udvidet pilgrimsrejse. Korsfareren opnåede syndernes forladelse og skrev sig ind i den bog, der gav adgang til Paradiset, især hvis han blev dræbt under sin deltagelse. I praksis bestod de korstog, danske og tyske førte i de baltiske lande i starten af 1200-tallet først og fremmest af en brutal undertrykkelse af de lokale folkeslag. Og efter erobringerne fulgte en bitter rivaliseren mellem de forskellige korsfarergrupper om retten til at bestemme over de nyomvendte hedninge.

   
Normannerne i Syditalien (tirsdag 7/4 kl.19.30-21.15)

Danske vikinger fik i 900-tallet tildelt området Normandiet, opkaldt efter franskmændenes betegnelse for danskerne: normanner. I 1066 havde hertugdømmet vokset sig stærkt nok, til at man kunne erobre England. I mellemtiden var danskernes driftige efterkommere imid-lertid også landet i Syditalien. Her gik de i gang med at erobre landet fra en ende af. Det er en historie om brutalitet, grådighed og svig. Men også om tapperhed, evne til integration og en aldrig svigtende evne til at rejse sig igen, når man var slået. I 1127 skabtes det normanniske kongerige, der omfattede hele Syditalien op til Rom.


    

Finderup, Marsk Stig og de Fredløse

(tirsdag 21/4,  19.30-21.15)

I 1286 myrdedes Erik Klipping i Finderup Lade, og året efter dømtes blandt andet marsken Stig Andersen fredløs for mordet. Med dommen fulgte en mangeårig krig mellem kongen og de fredløse, og lige siden har man diskuteret om de dømte faktisk var de skyldige. Marsk Stig var gift ind i Hvideslægten, og det var den unge kong Erik Menveds opfattelse, at det var denne slægt, der stod bag sammensværgelsen mod hans far.


Sted: Sorø sognegård, Munkevænget 22, Sorø Tilmelding: senest den 18. marts 2015 til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.

Pris: 240,00 kr. Enkeltforedrag: 90 kr. Betaling sker ved første fremmøde. tilbage til oversigten

I samarbejde med arkæologiforeningen og museumsforeningen holdes følgende 2 foredrag.

Her er entréen gratis for medlemmer, og ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Grønlandsforedrag

v/Stephen Egede Glahn, tidligere Sognepræst og Jægersoldat

 

Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år.

Hans Egede og Gertrud Rasch er Stephen Egede Glahns tip,tip,tip,tipoldeforældre. Hans Egede er kendt som Grønlands apostel og Gertrud Rasch omtales således i P.G.Lindhardts 8 binds Kirkehistorie: "Hun vil for eftertiden stå som en af de tapreste og mest uselviske kvindeskikkelser i dansk-norsk historie". 

Hvem var de to mennesker egentlig og hvordan var forholdene i Grønland, da de i 1721, efter en dramatisk sejlads, ankom til Håbets ø ved mundingen af Godthåbsfjorden?

Hvad nåede Hans Egede og Gertrud Rasch og deres to sønner, Poul Egede og Niels Egede, at udrette i deres tid i Grønland, og hvordan har eftertiden set på resultaterne af Hans Egedes virke?

Sted og tid: lokale 111 på Værkerne onsdag d. 22. april kl. 19.30. tilbage til oversigten

Danefæ på Nationalmuseet -

eventyrlige oldtidsfund gennem 200 år

v/ Museumsinspektør Peter Vang Petersen

SolvognenDet danske Nationalmuseum rummer samtlige betydningsfulde fund af oldtidsguld og -sølv, der er fremkommet inden for Danmarks grænser gennem de sidste 200 år. Det er loven om danefæ, som har sikret, at særligt værdifulde oldtidsfund havnede i museets samling
I 1970’erne begyndte metaldetektorer til hobbybrug at vinde udbredelse, og Nationalmuseet indledte et frugtbart samarbejde med folk, der dyrkede detektorarkæologi som hobby. Rigsantikvaren, Olaf Olsen, erkendte, at detektorarkæologi let kunne føre til konflikter med de antikvariske myndigheder, og Olaf Olsens effektive løsning på problemet var en administrativ justering af loven, således at næsten alle oldtids- og middelaldergenstande af metal blev opfattet som danefæ. I dag kan vi konstatere, at denne elektrificerede form for amatørarkæologi bærer hovedansvaret for de fleste nyere opdagelser inden for udforskningen af yngre jernalder og tidlig middelalder.
 Med danefæfund følger ofte en del detektivarbejde, og en stor del heraf udføres i dag af lokalmuseerne. Herfra sendes fundene til danefævurdering på Nationalmuseet, og i museumsinspektør Peter Vang Petersens foredrag omtales et udvalg af  de fineste fund og de ofte kuriøse fundhistorier, som er knyttet til danefæ

Sted og tid: lokale 111 på Værkerne onsdag d. 8. april kl. 19.30

tilbage til oversigten