Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for

Efteråret 2015

Oversigt:

23/9 Thomas Manns "Buddenbrooks" I v/ Morten Dyssel
30/9 Thomas Manns "Buddenbrooks" II v/ Morten Dyssel
7/10 Thomas Manns "Buddenbrooks" III v/ Morten Dyssel

13/10  Stednavne på Sjælland v/Sofie Laurine Albris
20/10  Fra Bondesøn til Munk v/ Henning Nørhøj
3 /11 Luthers Kamp for Frelsevished v/Henning Nørhøj

17/11 Det endelige Brud v/Henning Nørhøj
24/11 Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark v/ Lisbeth Pedersen
1/12  Luther som Prædkant, Pædagog og salmedigter v/Henning Nørhøjl

8/12 Judith Hermann: Alice (2009) I  v/ Frantz Leander Hansen
9/12 Judith Hermann: Alice (2009) II  v/ Frantz Leander Hansen
15/12 Reformationens "Venstrefløj" v/ Henning Nørhøj

 

Reformationens århundrede - 1.del

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev

1500-tallet blev måske Europas mest betydningsfulde århundrede. Luthers opgør med den katolske kirke splittede Europa op i et Nordeuropa, der kirkeligt løsrev sig fra pavestolen i Rom. Samtidig blev en række protestantiske kirkesamfund til. I forelæsningerne vil vi se nærmere på forudsætningerne for reformationen og følge Martin Luthers udvikling som reformator, ligesom vi vil se på de følger, som hans tanker fik.

  1. Tirsdag den 20/10 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

   Luthers tid og familie. Fra bondesøn til munk

  2. Tirsdag den 3/11 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

   Luthers kamp for frelservished. Kampen mod aflad og de reformatoriske hovedskrifter

  3. Tirsdag den 17/11 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

   Kampen mod den katolske kirke og det endelige brud. Luthers reformatoriske hovedtanker     

  4. Tirsdag den 1/12 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

   Dagliglivet i Wittenberg.Luther som prædikant, pædagog og salmedigter. Reformationens kunst.

  5. Tirsdag den 15/12 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

   Reformationens "venstrefløj". Zwingli og Calvin. Englands reformation.

Tilmelding: Senest den 9. oktober til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.

Pris: 450,00 kr. for hele serien. Der betales ved første fremmøde. tilbage til oversigten

Tirsdag den 8.december og Onsdag den 9.december, kl. 16.15-18

http://images.zeit.de/politik/deutschland/2011-07/helmut-schmidt-deutsche-bank/helmut-schmidt-deutsche-bank-540x304.jpg

Alice

To foredrag om Judith Hermanns roman fra 2009

v/mag.art. Frantz Leander Hansen

Igennem fem noveller følger vi Alice, som bor i Berlin og er i slutningen af 30´erne. Novellerne belyser Alice fra forskellige synsvinkler, men der er så mange tråde imellem dem, at man godt kunne kalde det en roman. Således involveres hun hver gang i et dødsfald, og gennemgående temaer er sorg og erindring, men fortalt på en smuk usentimental og hverdagsrealistisk måde.

Tid og sted: Tirsdag d. 8/12-2015, kl. 16.15-18.00, og Onsdag d. 9/12-2015, kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Tilmelding: senest 26. november til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.

Pris: 180,00 kr. Betaling: ved første fremmøde tilbage til oversigten

Thomas Manns "Buddenbrooks"

ved Morten Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann Selskab


Da Thomas Mann (1875-1955) i 1929 tildeltes nobelprisen i litteratur, var det med særlig henvisning til romandebuten Buddenbrooks, som var udkommet knap 30 år før og havde givet ham et kunstnerisk gennembrud i og uden for Tyskland. Bortset fra at Buddenbrooks til at begynde med vakte stor skandale i Manns fødeby Lübeck, hvor man anså den for en nederdrægtig nøgleroman, har den da også altid nydt stor popularitet hos især de "almindelige læsere", mens de mere blaserte litteraturforskeres bedømmelse har været blandet - ligesom forfatteren selv havde et ambivalent forhold til den ungdomsbog, han vedvarende forbandtes med.

Buddenbrooks er fortællingen om en hanseatisk købmandsfamilies gradvise forfald og endelige undergang anskuet over fire generationer (situeret er den i 1800-tallets Lübeck), og i den tidlige Thomas Mann-forskning har man ikke uden grund først og fremmest betragtet den som det bedste tysksprogede eksempel på den i det 19. århundredes europæiske litteratur fremherskende realistisk-naturalistiske samfunds- og slægtsroman. Siden hen har man snarere set romanen i tæt sammenhæng med de europæiske dekadencestrømninger i fin de siècle-epoken. Overset har man imidlertid i begge læsninger en nok så central litterær og åndelig indvirkning på Thomas Manns debutroman, nemlig den, der udgår fra romantikken. Således vil vi i gennemgangen af Buddenbrooks også og især læse den som 'fantastisk litteratur', hvilket sker ud fra en tekstnær analyse og fortolkning af de af romanens dæmoniske motiver, der trækker på dels den tyske skrækromantik og dels den amerikanske forfatter Edgar Allan Poe, hvis gotiske fortælling om et af mørke magter hjemsøgt hus, The Fall of the House of Usher  (1839), er uomgængelig for en udlægning af Buddenbrooks som fantastisk-fatalistisk funderet roman.

Sted: Værkerne, Frederiksvej 27 - tid: 3 onsdage, 23/9, 30/9 og 7/10 , kl. 16.15-18.

Tilmelding: Senest den 11. september til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891.
Pris:270,00 kr. for hele serien.. Der betales ved første fremmøde tilbage til oversigten

I samarbejde med arkæologiforeningen og museumsforeningen holdes følgende 2 foredrag.

Her er entréen gratis for medlemmer, og ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Stednavne på Sjælland

v/Ph.d-studerende Sofie Laurine Albris

Hvad fortæller stednavne os om samfundet i jernalderen og vikingetiden, og hvordan stemmer dette med den viden, vi har fra arkæologien? I foredraget præsenteres et igangværende ph.d.-projekt ved Nationalmuseet, der undersøger stednavne i oplandet omkring førkristne stormandsgårde. Problematikken diskuteres ved hjælp af eksempler fra det sjællandske landskab, deriblandt fra Stevnsområdet, Tissø og Boeslunde.

Sted og tid: lokale 111 på Værkerne onsdag d. 13. Oktober kl. 19.30.

tilbage til oversigten

 

Folkemindesamler Karoline Graves var 57 år, da hun som kvinde fik stemmeret i 1915. Foredraget "Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark" kommenterer blandt andet på hendes erindringer og fortællinger om almuens oplevelser af demokratiske rettigheder og mangel på samme i Danmark i 1800-tallets anden halvdel

 

 

Grundlovskampe i Grøftekants-Danmark

v/ specialkonsulent Lisbeth Pederse, Kalundborg

Danmark fik i 1849 en grundlov, men politisk demokrati kom først til at omfatte alle samfundsgrupper med den store Grundlovsændring i 1915. Folkelige vækkelser, protestmøder og skarpladte debatter havde da i næsten et helt århundrede været en del af den politiske dagsorden herhjemme. I Vestsjælland frygtede magthaverne på et tidspunkt optøjer, ja sågar revolution. Den version af demokratiets udvikling i Danmark er knap så fredsommelig som den officielle historie om det københavnske borgerskab, der pænt bad kongen om en fri forfatning, og han så svarede, at det gamle ministerium skam var opløst og vejen banet for demokratiske reformer. Specialkonsulent Lisbeth Pedersen trækker kontraster i demokratiets udvikling i Danmark ud til fortællesteder i Vestsjælland. Nogle typiske grundlovshistorier fra Grøftekants-Danmark tager udgangspunkt i folkemøder ved Åmoserne. Lisbeth Pedersen sætter personliggør med folkemindesamler Karoline Graves’ erfaringer og fortællinger om almuens oplevelser af demokratiske rettigheder i relation til tidlig dansk masseudvandring til USA. Hun gør endvidere brug af amatørarkæologiske kortlægninger og synliggør kvinders kamp for stemmeret på Torvet i Kalundborg i 1910. Som leder af Kalundborg Museum undersøgte Lisbeth Pedersen i en årrække bl.a. demokratihistorier fra de Vestsjællandske Åmoser. Hun har i de senere år bredt perspektiver fra grundlovsfortællinger ud til fortællesteder i Grøftekants-Danmark og tager i sit foredraget tilhørerne med på en demokratitur i Vestsjælland.

Sted og tid: lokale 111 på Værkerne onsdag d. 24. november kl. 19.30

tilbage til oversigten