dengamleskole

Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for

Efteråret 2016

tilmelding kan bl.a. ske via FUBH's hjemmeside:

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland.aspx

Oversigt:

21/ 9 Dialekter over Sø og Land v/ Michael Ejstrup
28/ 9 Situationen i Syrien v/ Peter Viggo Jakobsen
24/10 Mozarts Opera Don Giovanni v/ Bjørn Steding Jessen
25/10 Det kirkeligt delte Europa i 16 og 1700-tallet v/Henning Nørhøj
1 /11 Folkelige bevægelser i Guldalderens Danmark I. De Grundtvigske bevægelser v/ Henning Nørhøj
5  /11 Menneskets Oprindelse v/Peter K.A. Jensen
5  /11 Menneskets Udvikling v/Peter K.A. Jensen
8  /11 Folkelige bevægelser i Guldalderens Danmark II. Indre Mission v/Henning Nørhøj
15 /11 Kirken i den industrielle Revolution. v/Henning Nørhøj
29 /11 Den katolske Kirke efter 1945. Den globale Kirke v/Henning Nørhøj

Fra Reformationen til global Kirke

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev

Resultatet af reformationen blev et delt Europa mellem den katolske kirke og protestantismen. 30-årskrigen blev den afgørende styrkeprøve.

I forelæsningerne vil vi især følge udviklingen i den danske kirke over pietismen og videre til de kirkelige retningers dannelse i 1800-tallets guldalder. Den store udfordring til den nye folkekirke blev industrialiseringen og arbejderklassen. En ny teologi opstod på baggrund af 1. Verdenskrig, og efter 2. Verdenskrig gennemgik den katolske kirke en afgørende fornyelse. Kirken blev global og samledes i et ”kirkernes FN”. De fem forelæsninger har flg. temaer

Tirsdag den 25/10 kl.19.30-21.15 i lokale F.17 på Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø

Den kirkeligt delte Europa i 16 og 1700-tallet.

Tirsdag den 1/11 kl.19.30-21.15 i lokale F.17 på Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø

Folkelige vækkelser i Guldalderens Danmark I. De grundtvigske Bevægelser.

Tirsdag den 8/11 kl.19.30-21.15 i lokale F.17 på Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø

Folkelige vækkelser i Guldalderens Danmark II. Indre Mission.

Tirsdag den 15/11 kl.19.30-21.15 i lokale F.17 på Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø

Kirken i den industrielle Revolution og kampen om Religion i det offentlige Rum. Tidehvervsbevægelsen.

Tirsdag den 29/11 kl.19.30-21.15 i lokale F.17 på Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø

Den katolske Kirke efter anden Verdenskrig. Den globale Kirke

 

Tilmelding: Senest den 11. Oktober til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891, eller via

FUKBH, folkeuniversitetet i København

Pris: 450,00 kr. for hele serien. Der betales ved første fremmøde.

tilbage til oversigten

 

Lørdag den 5.November  kl. 13.00-16.30

Menneskets Oprindelse og Udvikling

v/Peter K.A. Jensen pensioneret ledende overlæge ved klinisk genetisk afdeleng, Århus Universitet

Mennesket har til alle tider haft et dybfølt behov for at finde en forklaring på sin herkomst. En tørst efter at forklare vores plads i naturen og at vide, hvor vi kommer fra - uanset om det drejer sig om det enkelte individ, nationen eller om arten - synes helt klart at høre til de grundlæggende træk ved vores psyke. Hvor kommer vi fra? Hvordan er vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi på vej hen? Det er sådant stof, myterne er gjort af. Og ligesom myterne om vores oprindelse, som utvivlsomt har været med os længe før skrivekunsten blev opfundet for 5.000 år siden, bidrager hver ny viden, som videnskaben frembringer om vores begyndelse, til at tilfredsstille længselen efter at kunne besvare disse spørgsmål. Udforskningen af menneskets oprindelse og udvikling - palæoantropologien - er således i høj grad en offentlig videnskabelig disciplin, der optager praktisk taget ethvert menneske. Spørgsmålet om vores oprindelse er et emotionelt emne, der er dybt rodfæstet i vores sjæl side om side med vores opfattelse af os selv som menneskelige væsener og af vores plads i den naturlige og sociale virkelighed, der omgiver os.

Tid og sted: Lørdag d. 5/11-2016, kl. 13.00-16.30 på Værkerne lokale 111, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Arrangeres i samarbejde med Mueumsforeningen og arkæologoforeningen i Sorø.

Gratis for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding ikke nødvendig.

tilbage til oversigten

 

Onsdag den 21.September  kl. 16.15-18-00

v/forskningschef Michael Ejstrup

Sproglig mangfoldighed trives i Danmark og vil uden tvivl også fremover være en del af vores hverdag. Skoler og medier har i flere hundrede år brugt københavnsk som rettesnor for rigtigt og forkert dansk uden at skelne klart mellem skrift og tale. Skriftsproget i skoler og offentlige institutioner er underlagt regler, som bl.a. Dansk Sprognævn anviser. Vi har bestemt både smag og fine fornemmelser, når det gælder sprog. Tiden synes at være inde til at øge fokus på forskellene mellem skrift og tale, hvilket bl.a. har stor betydning for befolkningen uden for København og dens tro på sig selv og sit sprog. Vi er måske ved at være klar til at øge opmærksomheden på betydningen af sproglig ensretning og på betydningen af at bruge mangfoldighed aktivt og konstruktivt.

kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 9. September til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via folkeuniversitetet i København

Pris: 90 kr. tilbage til oversigten

 

Onsdag den 28. September kl. 16.15-18

Situationen i Syrien

v/Lektor, ph.d. Peter Viggo Jacobsen

Hvorfor standser vi ikke bare krigen i Syrien og nedkæmper Daesh? Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet og Center for War Studies ved Syddansk Universitet redegør nærmere for, hvad det er, der gør krigen i Syrien så svært at håndtere for de vestlige lande, til trods for at de er det syriske styre massivt overlegent, rent militært. Forklaringen ligger i, at effektiv konfliktløsning kræver enighed på de globale, regionale og lokale niveauer på en og samme tid, og at denne enighed har vist sig umulig at tilvejebringe. Rusland har derimod vist handlekraft.

Tid og sted: Onsdag d. 28/9 - 2016, kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 16. September til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via folkeuniversitet i København fukbh

Pris: 90,00 kr.

tilbage til oversigten

 

Torsdag den 24. Oktober kl. 16.15-18

Mozarts Opera Don Giovanni

v/ Forelæser, cand.mag. Bjørn Steding-Jessen

Operaen Don Giovanni af W. A. Mozart 1787

En helt speciel mekanisme tillader at Mozart i denne perfekte komiske opera kan slippe af sted med at lade titelpersonen - den store forfører - bukke under. Der er flere spændende eksistentielle forhold som er mesterligt beskrevet gennem Mozarts musik. Og ikke for ingenting var det Kierkegaards yndlingsopera. Hvorfor vil Mozart have tre forskellige danseorkestre til at spille hver sin melodi i hver sin taktart samtidig - og hvordan lyder det ? Hvor mange kvinder lykkes det Don Giovanni at forføre i operaen? Hvorfor er hans arier så få og så korte ? Og sådan byder denne opera - udover skøn musik - på mange overraskelser i handling og opbygning.

 

Tid og sted: Mandag d. 24/10 - 2016, kl. 19.30-21.15  i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund

Tilmelding: senest 12. Oktober til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891, eller via

folkeuniversitetet i København fukbh

Pris: 90,00 kr.

tilbage til oversigten