dengamleskole

Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for

Foråret 2016

tilmelding kan bl.a. ske via FUBH's hjemmeside:

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland.aspx

Oversigt:

13/1 Fra Verdenskrig til Velfærdsstat I v/ Kristian Handberg
20/1Fra Verdenskrig til Velfærdsstat II v/ Kristian Handberg
1 / 2 Intelligent Design v/ Jakob Wolff
8 / 2  Det første Liv v/Tom Fenchel
22/2  Kunstigt Liv v/ Steen Rasmussen
23 /2 Den danske Reformation I v/Henning Nørhøj
29 /2 Er der Liv derude v/Tina Ibsen
1 / 3 Den danske Reformation II v/Henning Nørhøj
2 / 3 Tyskland efter Murens Fald I v/Karl Christian Lammers
8 / 3 Den lutherske Rettroenhed v/Henning Nørhøj
9 / 3 Tyskland efter Murens Fald II v/Karl Christian Lammers
15/3 Den katolske Kirke, Reformation og Modreformation v/Henning Nørhøj
16/3 Tyskland efter Murens Fald III v/Karl Christian Lammers
17/3 Gerda Wegener-en dansk Pioner i Paris v/Amalie G Martinussen
22/3 Italiens Blomstring, Modrevolution og Barok v/Henning Nørhøj
23/3 Rom i Fortid og Nutid I v/Kai Verner Nielsenn
30/3 Rom i Fortid og Nutid II v/Kai Verner Nielsen
28/4 Rendsborgparken v/ Lone Claudi-Hansen

Reformationens århundrede - 2.del

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev

I Danmark blev de reformatoriske tanker hjulpet på vej af interne politiske stridigheder mellem kongerne og rigsrådet, som bestod af adelen og kirken. hanstausen
Købstædernes borgere tog hurtigt den nye tro til sig, og da kongen var afhængig af disses støtte, måtte han også tolerere, at den nye tro bredte sig i hans områder.
Konsekvensen var et stormløb mod den katolske kirke mange steder i landet, hvor præster, munke og nonner blev udsat for grov chikane og forfølgelse, mens kirker og klostre blev skændet og plyndret. Den etablerede kirke magtede ikke at svare igen, og hermed var vejen banet for den danske reformation.
Cirka. 30 år efter Luthers død, kom den første modreformation. Modreformationen, var den oprustning og indre fornyelse, som den katolske kirke fortog. Denne ændring var et slags selvforsvar mod reformationen. 1555 sluttede den første krig mellem katolikker og protestantiske fyrster.
Den katolske kirke var præget af en ny ånd. Man var rustet til at tage kampen op mod protestanterne.
Jesuitterne var pavens faste støtter. De fik bl.a. som opgave, at forbedre skoleoplæring og præsteuddannelse.

Tirsdag den 23/2 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Den danske reformation I. Forudsætningerne og reformationskampen Tausenikamp

Tirsdag den 1/3 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22, 4180 Sorø

Den danske reformation II. Reformationens indførelse og det nye kirkeliv

Tirsdag den 8/3 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22.

Den lutherske rettroenhed. De store danske teologer og den danske renæssances videnskab og kunst

Tirsdag den 15/3 kl.19.30-21.15 i Sognegården, Munkevænget 22.

Den katolske kirkes reformation og modreformation. Kirkemødet i Trident.

Tirsdag den 22/3 kl.19.30-21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27.

Italiensk blomstring. Modreformation og Barok. Jesuitterordenenn.

Tilmelding: Senest den 13. Februar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-reformationens-aarhundrede,-del-ii.aspx

Pris: 450,00 kr. for hele serien. Der betales ved første fremmøde.

tilbage til oversigten

louisianaOnsdag den 13.Januar og Onsdag den 20.Januar, kl. 16.15-18

Fra Verdenskrig til Velfærdssamfund

Kunsten i 1950- og 1960'erne i Paris, New York - og Humlebæk

v/Ph.d.,mag.art. Kristian Handberg, København

”Aldrig før har menneskeheden som helhed opført sig så djævelsk, og aldrig har den skabt så meget guddommeligt”.warhole

Sådan siger Stefan Zweig i Verden af i går, en fascinerende selvbiografisk erindringsbog om det dramatiske 20. århundrede. Kurset omhandler litteraturens beskrivelser af det 20. århundrede, om overgangen fra den gamle verden til en ny tid, og om, hvordan man kan fortælle om sin egen tid med alvor, vid, nostalgi og bid.

Gennem Zweig og Joseph Roth følger vi de gamle, europæiske monarkier gå under, og de erstattes af en kaotisk, ny tid og en moderne kunst, der reflekterer den. Den dramatiske historie følges gennem mesterlige forfattere som Primo Levi og W. G. Sebald. Undervejs diskuterer vi begreber som nostalgi og erindring.

Tid og sted: Onsdag d. 13/1-2016, kl. 16.15-18.00, og Onsdag d. 20/1-2016, kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 3. Januar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891, eller via

http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-fra-verdenskrig-til-velfaerdssamfund-kunsten-i-1950-og-1960erne-i-paris,-new-york-og-humlebaek.aspx

Pris: 180,00 kr. Betaling: ved første fremmøde

tilbage til oversigten

Hvad er liv?

Foredragsserie i videncenteret om kunstigt liv, intelligent design, det første liv og liv i rummet

1/2

Ideen om design i naturen

V/ lektor, cand theol. Jakob Wolff, Københavns Universitet

Når man ser på naturen med et før-videnskabeligt blik, så er det umuligt spin ikke at se design i naturen. Spindelsvævet eller svalereden, der er muret op på husgavlen, ser unægtelig designede ud. Ser man på naturens mange overraskende former, sommerfuglen vinger f.eks. er det umuligt ikke at se design. Den berømte modedesigner Alexander McQueen siger: ”Der er ingen bedre designer end naturen.”

For så vidt der altid står en intelligens bag et design, benægter den darwinistiske teori, der er design i naturen. Alle naturens former er et resultat af uintelligente årsager som tilfældigheder og den naturlige udvælgelse af de bedst tilpassede. Hvem har ret? Vores før-videnskabelige blik eller den naturvidenskabelige teori? Det spørgsmål vil foredraget belyse. Der vil bliver argumenteret for, at der er ingen grund til at mene, at vores uvilkårlige erfaring af naturen skulle være en illusion. Naturen er fyldt med intelligent design. Denne erkendelse er blot ikke en naturvidenskabelig erkendelse

Hvem har ret?

8/2

Det første Liv

V/ professor emeritus Tom Fenchel. Københavns Universitet


Indtil midten af 1900-tallet havde man kun en meget begrænset viden om liv på Jorden tidligere end for ca. 550 millioner år siden, selv om det stod klart, at der må have været liv langt tidligere.

Det er et oplyst gæt, at liv opstod på Jorden for ca. 4 milliarder år siden, og man har nu direkte vidnesbyrd om livs tilstedeværelse på Jorden fra ca. 3,8 milliarder år gamle, geologiske aflejringer. I ca. den første halvdel af den tid, der har været liv på Jorden, var det kun repræsenteret i form af bakterier. Der er nu overvældende vidnesbyrd om, at alt har en fælles oprindelse, og på det mest grundlæggende niveau er alle slags levende organismer meget ens.

Foredraget vil berøre, hvad liv er, forestillinger om hvordan liv kan være opstået og livets tidlige udvikling gennem geologisk tid.

kunst22/2

Kunstigt Liv

V/ Professor Steen Rasmussen. Syddansk Universitet

Lige siden Steen Rasmussen var en lille knægt, har han drømt om at finde ud af hvad liv er og hvor det kommer fra. Om det opstod i havet, i grundvandet, eller om det kom fra verdensrummet, dét er forskerne nu uenige om - men i stedet for at deltage i denne ”religionskrig” arbejder Steen Rasmussens forskergruppe på at skabe nogle yderst simple livsformer i laboratoriet. Ved at studere de simple kunstige livsformer forventer de nemlig at kunne finde ud af, under hvilke betingelser liv kan opstå.

 Steen Rasmussen er professor i fysik og centerleder på FLinT (Center for Fundamental Living Technology), der for syv år siden blev oprettet på SDU.
Han er uddannet på DTU, hvor han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 1985, og fra 1988 til 2007 var han ansat på et af verdens førende forskningscentre, Los Alamos National Laboratory i New Mexico, USA, samt på Santa Fe Instituttet, også i New Mexico,  hvor han stadig er ekstern forskningsprofessor.
Han har blandt andet rådgivet den amerikanske kongres, den amerikanske sundhedsstyrelse, Europa-Kommissionen og den danske regering i spørgsmål om fremtidens teknologi
.

det store rum

29/2

Er der liv derude?

V/ astrofysiker, cand. scient. Tina Ibsen. Tycho Brahe Planetariet

Er vi alene i det umådelige verdensrum, eller vrimler det med liv derude? Vi ved det endnu ikke. I de seneste år er astronomer, biologer, geologer m.fl. imidlertid begyndt at arbejde sammen under overskriften 'astrobiologi' for at søge efter svaret på dette spørgsmål. Den fælles stræben har endnu ikke afsløret liv uden for Jorden, men vi har lært meget om livets vilkår andre steder. Vores foredrag starter ved altings begyndelse – Big Bang. For vi kan ikke mænd på planethave liv, uden at have et univers. Derefter ser vi på skabelsen af de byggesten, som ligger til grund for liv, og ser, om der er noget helt særligt ved Jorden, der gør, at vi netop har liv her.
Til sidst vender vi atter blikket mod himlen og ser, om der måske kan være liv et andet sted derude.

Tid : Mandagene d. 1/2-2016, d. 8/2-2016, d. 22/2-2016, d. 29/2-2016, alle afterne kl. 19.30 -21.15 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Sted: Videncenteret, Sorø Akademi, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 24. Januar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-hvad-er-liv.aspx

Pris: 360,00 kr for hele serien, 95,00 kr for enkelte foredrag. Betaling: ved første fremmøde

tilbage til oversigten

Tyskland efter Murens fald i 1989

Ved lektor emeritus ved KU, cand. mag. Karl Christian Lammers

2/3: Murens fald og den politiske og forfatningsmæssige etablering af tysk enhed vil blive behandlet.

9/3: Integrationen af det tidligere DDR og de politiske, økonomiske og sociale konsekvenser heraf.

16/3: Den sidste forelæsning vil diskutere Tysklands nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske rolle i EU og international politik. murfoge

Tid og sted: Onsdag d. 2/3-2016, Onsdag d 9/3-2016 og Onsdag d. 16/3-2016, hver gang kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 21. Februar til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891

eller via http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-tyskland-efter-murens-fald-1989.aspx

Pris: 270,00 kr. Betaling: ved første fremmøde tilbage til oversigten

garibaldiOnsdag den 23. Marts og Onsdag den 30.Januar, kl. 16.15-18

Rom i Fortid og Nutid

v/gymnasielektor,cand. mag. Kaj Verner Nielsen, Roskilde

Rom kan der tales om i dagevis, og byen kan studeres i årevis. I foredraget introduceres oldtid, renæssance, trevibarok og det tredie Rom (fra 1870 til 1945) i ord og billeder Det hele sættes ind i en nutidig sammenhæng. Fra oldtiden er der bl.a. fokus på Forum Romanum,(det romerske torv), Colosseum og triumfbuerne. Via Appia og katakomberne berøres også. Renæssancen og barokken belyses med de store kirker: Peterskirken, Laterankirken og Maria Maggiore og de store pladser som Piazza Navona og, Piazza del Popolo samt den Spanske Trappe og Trevifontænen.

Endelig er det vigtigt at se på byen fra den liberale periode (1870-1922), hvor byen er inde i en moderne og antikirkelig udvikling med det store Viktor Emanuel-monument, synagogen og Garibaldi-statuen. Endelig sluttes der af med levn fra Mussolinitiden (1922-1943), bl.a. det olympiske anlæg og EUR-byen.- Der kommer en overraskelse eller to. Forhåbentlig kan foredraget give lyst til at se eller gense ”den evige stad” på egen hånd.

Kai Verner Nielsen er lektor ved Roskilde Gymnasium, hvor han underviser i historie, latin og oldtidskundskab.

Tid og sted: Onsdag d. 23/3-2016, kl. 16.15-18.00, og Onsdag d. 30/3-2016, kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 13. Marts til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-rom-i-fortid-og-nutid.aspx

Pris: 180,00 kr. Betaling: ved første fremmøde tilbage til oversigten

Gerda Wegener - en dansk pionér i Paris

v/kunsthistoriker, cand. mag. Amalie Grubb Martinussen

GerdabilledeI november 2015 åbnede ARKENs store udstilling om Gerda Wegener, som på mere end en måde var forud for sin tid. Præstedatteren fra Grenå delte vandene i den hjemlige andedam med sin raffinerede og storby-dekadente kunst, men fik stor succes i Paris, hvor hendes karriere foldede sig ud på tværs af kunstneriske og kommercielle genrer. Centralt i hendes værk står skildringerne af ægtefællen, landskabsmaleren Einar Wegener, i skikkelse af kvinden Lili. Hvor hendes kunstneriske parløb med den transkønnede ægtefælle var uhørt i hendes samtid, er kønstematikken i dag i høj grad kommet på den globale dagsorden, og i februar 2016 får Tom Hoopers Hollywood-film om Gerda og Lili Danmarkspremiere gerdaselvunder titlen The Danish Girl. Foredraget vil give en indføring i Gerda Wegeners banebrydende kunst og liv, hendes inspirationskilder og betydning - og vil til slut give en status på hendes fortsatte relevans i dag.

 


Kunsthistoriker Amalie Grubb Martinussen er projektmedarbejder på ARKENs udstilling om Gerda Wegener (7. nov. 2015 – 16. maj 2016).

 

Tid og sted: Torsdag d. 17/3 - 2016, kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding: senest 7. Marts til FU i Sorøs formand Helge Torm på mail: helge.torm@mail.tele.dk el. på tlf. 2993 1891,

eller via http://www.fukbh.dk/program/kurser-paa-resten-af-sjaelland/soroe-gerda-wegener-en-dansk-pioner-i-paris.aspx

Pris: 180,00 kr. Betaling: ved første fremmøde

tilbage til oversigten

I samarbejde med arkæologiforeningen og museumsforeningen holdes følgende foredrag.

Rendsborgparken

v/ Museumsinspektør Lone Claudi-Handsen

Danmark fik i 1849 en grundlov, men politisk demokrati kom først til at omfatte alle samfundsgrupper med den store Grundlovsændring i 1915. Folkelige vækkelser, protestmøder og skarpladte debatter havde da i næsten et helt århundrede været en del af den politiske dagsorden herhjemme. I Vestsjælland frygtede magthaverne på et tidspunkt optøjer, ja sågar revolution. Den version af demokratiets udvikling i Danmark er knap så fredsommelig som den udgravningofficielle historie om det københavnske borgerskab, der pænt bad kongen om en fri forfatning, og han så svarede, at det gamle ministerium skam var opløst og vejen banet for demokratiske reformer. Specialkonsulent Lisbeth Pedersen trækker kontraster i demokratiets udvikling i Danmark ud til fortællesteder i Vestsjælland. Nogle typiske grundlovshistorier fra Grøftekants-Danmark tager udgangspunkt i folkemøder ved Åmoserne. Lisbeth Pedersen sætter personliggør med folkemindesamler Karoline Graves’ erfaringer og fortællinger om almuens oplevelser af demokratiske rettigheder i relation til tidlig dansk masseudvandring til USA. Hun gør endvidere brug af amatørarkæologiske kortlægninger og synliggør kvinders kamp for stemmeret på Torvet i Kalundborg i 1910. Som leder af Kalundborg Museum undersøgte Lisbeth Pedersen i en årrække bl.a. demokratihistorier fra de Vestsjællandske Åmoser. Hun har i de senere år bredt perspektiver fra grundlovsfortællinger ud til fortællesteder i Grøftekants-Danmark og tager i sit foredraget tilhørerne med på en demokratitur i Vestsjælland.

Her er entréen gratis for medlemmer af arkæologiforeningen

Tid og sted: Torsdag d. 28/4 - 2016, kl. 19.30-21.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Pris: 50,00 kr for ikke-medlemmer

tilbage til oversigten