Folkeuniversitetet i Sorø

præsenterer

Program for efteråret 2014

Oversigt:

 
Hjalmar Söderberg og hans roman ”Doktor Glas

Foredragsrække v/mag. art. Frantz Leander Hansen, Frederiksberg


Den svenske forfatter Hjalmar Söderberg (1869-1941) opholdt sig halvdelen af sit liv i Danmark med fast bopæl på Frederiksberg det meste af tiden. Han var dansk gift i sit andet ægteskab, med Emilie Voss, og han er far til skuespilleren Betty Söderberg og morfar til forfatterne Helle og Henrik Stangerup.
I Sverige er hans roman ”Doktor Glas” (1905) stadig blandt de mest læste romaner. Den vakte stort postyr i Sverige, da den udkom, fordi den skildrer en læge, der er så indtaget i en ung præstefrue, at hendes ægtemand må ryddes af vejen. Det er en uhyre raffineret roman med megen psykologisk nerve, og Stockholm er dens smukke kulisse.
Söderberg er blevet populær i Danmark, fordi Kerstin Ekmann har udgivet romanen Mordets praksis (2009), der bygger videre på Doktor Glas.
Første gang fortælles om Hjalmar Söderbergs liv, og der gives et overblik over hans forfatterskab. Anden gang fortælles om Doktor Glas.

Tid og sted: Onsdagene 10. og 17. september kl. 15.15-17.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Pris: 160,00 kr. for begge foredrag, pr. gang: 90,00 kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

 
Sorøs dåbsattest: Hvideslægten og Sorø Kloster

Tre foredrag v/middelalderhistoriker, cand. mag. Michael Kræmmer, Broby

Pris: 240,00 kr. Enkeltforedrag: 90,00 kr

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

9.September 19.30-21.15 : Sjællandske stormænd i 1100-tallet
Hvideslægten dukker sammen med andre storslægter lidt pludseligt op i 1100-tallet. Men hvorfra stammede deres magt, og hvad skulle der til for at fastholde den og udbygge den? Det sidste lykkedes i hvert fald til fulde for Hvideslægten, og vi vil følge, hvordan slægten gik fra at være magtfuld til at blive landets dominerende.

16.September 19.30-21.15: Esbern Snare
Ærkebiskop Absalon er som den mest betydelige repræsentant for Hvideslægten optaget i den officielle kanon. Det er hans storebror Esbern Snare ikke. Men Esbern var også en af sin slægts og sin tids store personligheder, og han fik et rigt facetteret eftermæle. Man kan alt efter smag vælge at kalde ham slagsbror, krigshelt, statsmand, Danmarks første ridder eller sidste viking.

23.September 19.30-21.15: Sorø kloster og Hviderne
Vi begynder med at bese selve kirken udefra. Selv udefra afspejler den både, at den er Hvidernes kirke og en bygning, der skulle tjene cistercienser-ordenen. Efterfølgende vil vi tale om klostrets forhold til sine mæcener, og om hvordan klostret kom til at påvirke sine midtsjællandske omgivelser.

 

 

I 100-året for første verdenskrigs udbrud:
Fokus på sammenbrudsromanerne

Hærværk og Jørgen Stein

Foredragsrække v/mag. art. Frantz Leander Hansen, Frederiksberg

Jacob Paludans Jørgen Stein (1933) var engang meget læst. Således var den fast pensum i gymnasiet. Nu samler den støv. Vi vil trække romanen ud af glemmebogen og forsøge at vise, at den bør have en vedvarende plads blandt det bedste i dansk litteratur. Jørgen Stein er bl.a. beretningen om en families opløsning i kølvandet på første verdenskrig, hvor slægtshistorien går hele vejen op igennem de brølende tyvere. Det er en spændende historie om forhold i Danmark, men de er anskuet i relation til hele den vestlige kultur, som Paludan ikke tager på med fløjlshandsker.
Jørgen Stein er spændende at sammenligne med Tom Kristensens Hærværk (1930), der ligeledes er utænkelig uden eftervirkningerne fra første verdenskrig. Hærværk handler om journalisten Ole Jastrau, hvis borgerlige eksistens langsomt, men voldsomt går i opløsning. Det gælder ægteskabet og arbejdet som anmelder og litteraturredaktør på en avis, hvilket har afløst ungdommens digterdrømme, som han indhentes af i sammenbruddet. Men krisen omfatter hele hans livssyn og dermed også opfattelsen af samfundet og de eksistentielle vilkår.
Den første gang fortælles om Hærværk, den næste om Jørgen Stein.
Tid og sted:
Onsdagene den 27. august og 3. september kl. 15.15-17.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Pris: 160,00 kr. Pr. gang: 90 kr.
Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]
 

Middelalderens Kristne Verden

4 foredrag

v/fhv. lektor, cand. theol. Henning Nørhøj, Haslev
Tirsdagene den 21.oktober og 4., 11. og 25. november 2014

kl. 19.30-21.15 i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, Sorø.

Efter år 600 breder kristendommen sig op i de germanske områder. Den katolske kirkes pave styrker sin autoritet og magt som følge af det vestlige Romerriges opløsning. I øst isoleres kirken i Mellemøsten og Egypten som følge af Islams ekspansion. Patriarken i Konstantinopel bliver den østlige kirkes samlingspunkt. Med Karl den Stores Frankerrige opstår en alliance mellem kirke og fyrstemagt, som skal blive til en til en bitter strid mellem paver og de tysk-romerske kejsere. Klostrene bliver en væsentlig faktor i den kristne kirkes ekspansion og centre for middelalderens kultur. Middelalderen var ingenlunde en mørk periode i Europas historie – men en ny begyndelse, kulturelt og kirkeligt.

Forelæsningerne vil omhandle følgende.
21.oktober . Grundlæggelsen af den kristne middelalder
4 november. Den kulturelle og kirkelige renæssance i 800-tallet. Karl den Store
11 november. De kirkelige reformer. Klostrene som kulturcentre. Middelalderens kirkekunst
25.november. Striden mellem pave og kejser. Korstogene.

Pris for hele serien: 320,00 kr. Enkeltforedrag: 90,00 kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

 

Retro: Nostalgi – erindring og ”Ostalgie” i kunst og kultur
Foredragsrække v/kunsthistoriker, ph.d., mag. art. Kristian Handberg, Vanløse

Den nære fortid som halvtresserne og halvfjerdserne er kommet tilbage som retro i nutidens kunst og kultur. De tidligere så forkætrede og stilløse årtier dyrkes i vintagemode, retromad, Danish Modern-møbler og Mad Men-dille. Kunstnere fortolker erindringen om den nære fortid og adskillige udstillinger viser en ny interesse i periodens kunst.
Med udgangspunkt i sit ph.d.-projekts analyse af retro som en æstetisk erindringskultur vil Handberg vise, hvordan retro er historie, fælles erindring og en særlig æstetik for vores tid. Som særligt eksempel præsenteres den kontroversielle dyrkelse af DDR-tidens kulturelle præg som Ostalgie-retro i Tyskland, og det belyses, hvorledes det genforenede Tyskland forholder sig til denne nære fortid.

Tid og sted: Onsdagene den 1., 8. og 22. oktober kl. 16.15-18.00 i lok. 111 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.
Pris og betaling: 240,00 kr., enkeltforedrag: 90kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk [tilbage til oversigten]

 

Epokegørende borgerkrige -
den amerikanske i 1860'erne og den spanske i 1930'erne

v/cand. mag., forfatter Torben Riis Petersen


Den amerikanske borgerkrig 1861-65
Bogen beskriver en af de mest spændende perioder i USA’s historie – den amerikanske borgerkrig - med optakten, selve krigen og den lige så handlingsmættede efterkrigstid. Den beretter om menneskene i datidens USA – lige fra de kendte politiske personer til den almindelige jævne befolkning, som alle blev voldsomt berørte af situationen. Mest fængslende er dog begivenhederne med de forskellige slag, som i denne bog genoplives så livagtigt, at man skulle tro forfatteren selv havde været til stede.


Den spanske borgerkrig 1936-39
Bombningen af Guernica, slaget ved Ebro og belejringen af Madrid, ja, borgerkrigen i Spanien fra 1936 til 1939 er en af de mest blodige, myteomspundne og komplicerede konflikter i Europas nyere historie – fyldt med beretninger om heltemod, grusomhed og om demokratiets kamp mod fascismen i a°rene op til Anden Verdenskrig.

Foredraget om den spanske borgerkrig handler om det splittede, spanske samfund i årene op til krigen, om omverdenens indblanding samt naturligvis om krigens forløb med de største slag og fronter, Francos gradvise, totale magtovertagelse, De Internationale Brigaders rolle og meget mere
.

Litteratur:
Torben Riis Petersen: Den amerikanske borgerkrig, udkommet på Underskoven i 2010. Do.: Den spanske borgerkrig, udkommet 2013 på Informations Forlag.

Tid og sted: Tirsdagene d. 6. og 13. november 2014 kl. 19.30 i Sorø Sognegård, Munkevænget 22.

Pris: Samlet 160,00 kr., enkeltforedrag: 90,00 kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

 

I samarbejde med Museumsforeningen og Sorø Gl. Amts Arkæologiforening:

Danmarks Borgcenter og udgravningerne på Vordingborg Slotsbanke

v/Museumsdirektør Dorthe Wille-Jørgensen

I april åbnede en ny kulturdestination i Danmark med adresse i Vordingborg; Danmarks Borgcenter. Et topmoderne, nyt udstillingshus er opført på den gamle borgruin, der samtidig har fået et helt nyt, kontroversielt og anderledes udtryk.
Museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen vil denne aften fortælle om de grænseoverskridende, moderne formidlingstiltag med brug af Ipads, learning lab for skoleundervisning mm, som Borgcentret har taget i anvendelse. Den nye formidling debaterer med udgangspunkt i middelalderen de tre begreber: borge, konger og magt dengang og nu.
Selvfølgelig vil Dorthe Wille-Jørgensen ved samme lejlighed fortælle om baggrunden for ideen om et dansk borgcenter og om de spændende arkæologiske undersøgelser på Vordingborg Slotsruin, der danner grund for centrets formidling.

Tid og sted:
Tirsdag 09.12 og onsdag 10.12 samt tirsdag 16.12 kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø
Pris: 240,00 kr., pr. gang: 90 kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

Sjælegavestridigheder i dansk højmiddelalder
v/Emil Lauge Christensen, cand.mag. i historie

I middelalderkirken var sammenhængen mellem gode gerninger og sjælens frelse et vigtigt princip. En donation til kirken var en god gerning, der kunne frelse giveren og føre ham til paradis, og da kirken kom til Danmark, fulgte dette princip med. Ofte anfægtedes disse sjælegaver imidlertid, og der opstod stridigheder; det blev f.eks. Sorø klosters lod at måtte engagere sig i sådanne konflikter gentagne gange. Foredraget vil tage fat i konfliktprocesserne. Hvorfor blev sjælegaver anfægtet, og hvordan begrundede kirken fastholdelsen af donationer? Hvordan søgte samfundet at løse de konflikter, som opstod? Ved besvarelsen af disse spørgsmål afdækkes samtidig flere interessante konklusioner om det middelalderlige samfunds natur, og om Danmarks forhold til det øvrige Europa. Sjælegavekonflikter blev en katalysator for omformninger af dele af det danske samfund, omformninger som havde vidtrækkende betydning og som til dels stadig har betydning i dag.

Tid og sted:
Tirsdag 09.12 og onsdag 10.12 samt tirsdag 16.12 kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø
Pris: 240,00 kr., pr. gang: 90 kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

 

Tyske mesterværker:

Middagsfruen og Intet nyt fra vestfronten

Foredragsrække v/ mag. art. Frantz Leander Hansen, Frederiksberg

Vi skal i løbet af foredragsrækken gennemgå to tyske romaner, der begge behandler virkningerne af første verdenskrig, men samtidig er storslåede skildringer af menneskeskæbner i det hele taget.

Julia Francks Middagsfruen (2007) giver et flot, historisk billede af Tyskland fra tiden før første verdenskrig til tiden efter anden verdenskrig. Det sker på fornem vis gennem meget konkrete og detaljerige beskrivelser af individuelle livsforløb.
Således vokser hovedpersonen Helene op med en psykisk syg jødisk mor og en af første verdenskrig nedbrudt far. Helene flygter ind i de brølende 20´ere, hvor hun oplever den store kærlighed, men jødeforfølgelserne i 30´erne får hende til at gifte sig med en mand, hun ikke elsker, og livet farer så hårdt hen over hende, at hun ved slutningen af anden verdenskrig efterlader sin søn på en banegård.

Erich Maria Remarques Intet nyt fra vestfronten (1929) er en krigsroman, ja, men meget mere end det. I romanen gives forklaringer på krigens opståen og krigens væsen, men i høj grad også på menneskets væsen. Og vi får vi et rystende billede af vilkårene efter krigen for den generation, der måtte kæmpe i skyttegravene.
De to sammenhængende dage bruger vi på Midddagsfruen, der er meget velegnet til næranalyse, og tredje gang ser vi på Intet nyt fra vestfronten

Tid og sted:
Tirsdag 09.12 og onsdag 10.12 samt tirsdag 16.12 kl. 16.15-18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø
Pris: 240,00 kr., pr. gang: 90 kr.

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

 
Linjestudium i Statskundskab

Grundmodul I:
Politologi

ved cand.scient.pol. ph.d., ekstern lektor Anders P. Hansen

Universitet, politik og videnskab kunne lyde som modsætninger, men også politik kan gøres til genstand for videnskabelige studier. I kurset gennemgås både forskellige måder at studere og forstå politik på, samt de idéer, opfattelser og teorier, der ligger til grund herfor.

Det drejer sig om forskellige politikbegreber, forskellige forståelser af hvilken form for aktivitet politik er, hvad politikkens omfang er eller bør være, hvilken karakter og funktion politiske aktører og institutioner har, forholdet mellem national og international politik m.v.

Der gives endvidere en oversigt over politologiens historie, herunder disciplinens rodfæste og udvikling i dansk sammenhæng. Kurset vil understrege den uenighed, som ikke bare politikkens indhold har, men som også selve afgrænsningen af politik er kendetegnet af.

Tid og sted:
Week-enderne den 13.-14. og 27.-28. sept. kl. 10.15 – 16.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø
Pris: 850, - kr

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]

 

Deltagerne i Grundmodul I bedes købe eller låne bogen Politologi, af Jens Peter Frølund Thomsen, udgivet på Hans Reitzels Forlag 2010.

Deltagere i Grundmodul II bedes købe eller låne: Asbjørn Sonne Nørgaard & Peter Munk Christiansen: Demokrati, magt og politik i Danmark, udg. 2006 på Gyldendal

[tilbage til oversigten]

Linjestudium i statskundskab

Grundmodul II:
Det politiske system i Danmark: Dansk politik i lokal og global perspektiv

ved ekstern lektor, cand.scient.pol. ph.d. Anders Hansen.

En central del af politologien - det videnskabelige studium af politik – omhandler 'det politiske system', som både er en generel måde at studere politik på med aktører, processer, institutioner og kontekst som centrale elementer - og en specifik måde at strukturere studiet af danske politiske forhold til sammenligning med andre lande.
Undervisningen veksler mellem teoretiske elementer, fx teorier om magt, politik, stat, demokrati m.v., og konkrete gennemgange af det danske systems vigtigste institutioner (vælgere, politiske partier, Folketinget, regering, forvaltning m.v.).

.

Tid og sted:
Week-enderne den 25.-26. okt. og 8.-9. nov. kl. 10.15-16.00.på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø. Pris: 850, -kr

Tilmelding til Helge Torm senest 14 dage før på tlf.: 2993 1891 eller på mail: helge.torm@mail.tele.dk

[tilbage til oversigten]